E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orçun BEKEN.

Cited By:10

Abstract
Public revenues have mostly remained inadequate for the financing of public investments in developing economies. Therefore, in addition to the use of tax revenues, the choice of getting into debt has also been considered to meet public investments. However, after threshold level, the expansion of debt stock decreases public investments. Revenues are used for debt, principal, and interest payments particularly in developing economies which experience excessive debt stock. This is definitely certain to led to the exclusion of elastic expenditure-component like public investments. The study deals with long and short-term relationships between public investment expenditures and debt interest payments. In the analysis in which are included annual time series data for the period of 1980-2008, Engle –Granger and Johansen co-integration test were employed for the determination of the long-term relationship and error correction model was used for the establishment of the short-term relationship. The results obtained show the existence of a bi-directional causality from interest payments to public investments. It was also found that interest payments crowded out public investments due to the existence of a negative relationship between the two variables.

Key words: Public Investments, Indebtedness, Debt-Overhang, Crowding Out, CointegrationKAMU BORÇLANMASI KAMU YATIRIMLARINI DIŞLIYOR MU?

Ozet
Gelişmekte olan ekonomilerde kamu yatırımlarının finansmanı için kamu gelirleri çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kamu yatırımlarının finansmanında vergi gelirlerine ilave olarak borçlanma seçeneği kullanılmaktadır. Oysa borç stokunun artması eşik değerden sonra kamu yatırımlarını azaltmaktadır. Özellikle yüksek borç stokunun bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde, kaynaklar genellikle borç ana para ve faiz ödemelerine aktarılmaktadır. Kuşkusuz bu durum, kamu yatırımları gibi esnek harcama kalemlerinin dışlanması sonucunu doğurmaktadır. Çalışmada, Türkiye ekonomisi için faiz ödemeleri ile kamu yatırımları arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkiler incelenmiştir. 1980-2008 dönemi yıllık zaman serilerini içeren analizde, uzun dönem ilişkileri incelemek için Engle-Granger ve Johansen ko-entegrasyon testi, kısa dönem ilişkiler için hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Bulgular, faiz ödemelerinden kamu yatırımlarına doğru tek yönlü nedensel bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada, bu iki değişken arasında negatif bir ilişki olduğu için faiz ödemelerinin kamu yatırımlarını dışladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yatırımları, Borçlanma, Aşırı Borçlanma, Dışlama, Koentegrasyon


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet DURKAYA
Articles by Servet CEYLAN
Articles by Oktay Orçun BEKEN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700


Web Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156113 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10700


AMA (American Medical Association) Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700Vancouver/ICMJE Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 04, 2024]; 21(74): 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700Harvard Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN (2010) [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700Turabian Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. 2010. [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700Chicago Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. "[DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700MLA (The Modern Language Association) Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN. "[DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]." Ekonomik Yaklasim 21.74 (2010), 39-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10700APA (American Psychological Association) Style

Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orcun BEKEN (2010) [DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT?]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 39-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10700

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]