E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW

Elvan GÜLÖKSÜZ.

Cited By:2

Abstract
Protection of forest ecosystems against destruction by human economic activities rests on the legal ordering of these activities. One part of the legislation ordering these activities in Turkey is the Second Item of the Forest Law which regulates exclusion from forest jurisdiction, the parcels of land that have lost their qualities as forests. The study aims to explain this modification of law as a fi eld of struggle by various groups that claim property rights in areas legally defi ned as forests. The study sets these struggles in the context of changing class relations and state transformation. The study takes up two periods, i.e. the period following two landmark laws in the constitution of individual property rights on forest land (1937 and 1945), and the post-1980 period when social relations in Turkey have undergone vast transformations. The study rests on legal documents like laws, regulations, court decisions, and sectoral plans, the Parliamentary Committee Decisions and Parliamentary Discussions, and on second hand data like state reports and statistical data.

Key words: Forest Law, Property Rights, State TransformationORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU’NUN 2/B DÜZENLEMESİ

Ozet
Yaşamsal önemi her geçen gün artan orman ekosistemlerinin insan tahribatına karşı korunması sorununun temelinde ormanlardan faydalanmanın hukuksal düzenlemesi yatmaktadır. Türkiye’de ormandan faydalanmayı düzenleyen mevzuatın bir parçasını orman niteliğini yitirmiş arazilerin orman rejimi dışına çıkarılmasını düzenleyen Orman Kanunu’nun İkinci Madde B Bendi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı bu düzenlemeyi sınıflar arası ilişkilerin ve buna bağlı olarak da devletin işlevlerinin dönüşümü bağlamında, orman sayılan araziler üzerinde mülkiyet hakkı iddiasında olan çeşitli kesimlerin mücadele alanı olarak açıklamaktır. Çalışmada 2/B hükmünün ve arkasında yatan ve/veya bu hükmü hazırlayan toplumsal ilişkilerin evrimi iki dönemde, orman sayılan arazilerde bireysel mülkiyetin kurulması sürecinde mihenk taşı niteliğindeki 1937 ve 1945 tarihli yasaları izleyen yıllar ile Türkiye’de toplumsal ilişkilerin önemli ölçüde dönüştüğü 1980 sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın dayandığı veriyi yasa, yönetmelik, yargı kararı, sektör planları gibi hukuksal belgeler, bu mevzuata ilişkin Meclis Komisyon Raporları ve Genel Kurul Tutanakları ve ikinci el verileri içeren kamu kurum raporları, istatistik veriler gibi kaynaklar oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Orman Kanunu, Mülkiyet Hakları, Devletin Dönüşümü


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Elvan GÜLÖKSÜZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Elvan GULOKSUZ. [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701


Web Style

Elvan GULOKSUZ. [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156115 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10701


AMA (American Medical Association) Style

Elvan GULOKSUZ. [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701Vancouver/ICMJE Style

Elvan GULOKSUZ. [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 03, 2024]; 21(74): 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701Harvard Style

Elvan GULOKSUZ (2010) [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701Turabian Style

Elvan GULOKSUZ. 2010. [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701Chicago Style

Elvan GULOKSUZ. "[STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701MLA (The Modern Language Association) Style

Elvan GULOKSUZ. "[STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]." Ekonomik Yaklasim 21.74 (2010), 59-86. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10701APA (American Psychological Association) Style

Elvan GULOKSUZ (2010) [STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 59-86. Turkish. doi:10.5455/ey.10701

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]