E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’

Merter MERT.

Abstract
The aim of this paper is to explore the relation between economics and ethics, and to discuss ideas of Alfred Marshall and John Maynard Keynes on ethics. In the paper, it is shown that many of the academicians admit the relation between economics and ethics. Besides, both Marshall and Keynes admit that there is a relation between economics and ethics. Moreover both for them, there is an obvious role of the ethics in order to defi ne the problems of economics. Finally, in the paper it is depicted that, while Keynes uses ethics in order to answer to the question that how can capitalist market mechanism maintain its existence, Marshall claims that capitalist progress, in itself, provides also ethical progress and this process occurs due to the transmutation of the human nature from one form to another

Key words: Alfred Marshall, John Maynard Keynes, EthicsALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES VE ‘İKTİSAT İLE ETİK’ İLİŞKİSİ

Ozet
Bu çalışmanın amacı iktisat ile etik ilişkisini açıklamak ve Alfred Marshall ve John Maynard Keynes’in etiğe ilişkin düşüncelerini tartışmaktır. Çalışmada, iktisat ile etik arasında bir ilişki olduğunun birçok düşünür tarafından kabul gördüğü gösterilmiştir. Ayrıca, işaret edilen bir diğer husus ise gerek Alfred Marshall gerekse John Maynard Keynes açısından iktisat ile etik arasında önemli bir bağlantı olduğunun kabul edildiğidir. Her iki düşünür açısından da, etiğin, iktisadın çözeceği sorunların tanımlanmasında açık bir rolü vardır. Son olarak, çalışmada, Keynes’in etiğe, kapitalist piyasa mekanizmasının varlığını nasıl sürdürebileceği sorusuna cevap aramak üzere başvurduğu; Marshall’ın ise, kapitalist ilerlemenin bizatihi kendisinin etik ilerlemeyi de sağlayacağını ve bu ilerleme sürecinin insan doğasının bir formdan diğer bir forma dönüşerek gerçekleşeceğini öne sürdüğü gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Etik


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Merter MERT
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Merter MERT. [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702


Web Style

Merter MERT. [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156118 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10702


AMA (American Medical Association) Style

Merter MERT. [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702Vancouver/ICMJE Style

Merter MERT. [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 05, 2024]; 21(74): 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702Harvard Style

Merter MERT (2010) [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702Turabian Style

Merter MERT. 2010. [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702Chicago Style

Merter MERT. "[ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702MLA (The Modern Language Association) Style

Merter MERT. "[ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]." Ekonomik Yaklasim 21.74 (2010), 87-138. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10702APA (American Psychological Association) Style

Merter MERT (2010) [ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 87-138. Turkish. doi:10.5455/ey.10702

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]