E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC

Ahmet ÖZALP.

Cited By:1

Abstract
Kuhn claimed that some principles have become valid in all scientific, economic, political, administrative areas and been transformed into paradigms in certain tımes. In modernization period, the principles of monistic paradigm have become valid. All above mentioned areas were patterned on principles ofrationality, absoluteness, certainty connecting with monistic paradigm. Since modern paradigm is not suffi cient to solve the problems such as multi-cultural and representational which occured global age, it led to crises. As a result of this, the existing conditions created a new paradigm which rested upon the principles such as relativity, uncertainty, opposing to monistic paradigm. The aim of this present study is to explain the results and the effects of modern and postmodern paradigm on notion of republic. The main concern of this study focus on Althusser’s analysis of Rousseau and Petit’s ‘republican conception standing on freedom as nondominated”. The thesis of this present study is that both modern and postmodern paradigms may create domination when this paradigms lead to extreme cases.

Key words: Modernity, Postmodernity, Res Publica, Democracy, ParadigmMODERN İLE POSTMODERN PARADİGMANIN CUMHURİYET NOSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Ozet
Kuhn, belirli dönemlerde belirli ilkelerin ekonomik, toplumsal, politik, yönetsel bütün düzeylerde geçerlilik kazandığını ve bir paradigmaya dönüştüğünü ileri sürmektedir. Modernleşme sürecinde, bu düzeylerin rasyonellik, mutlaklık, kesinlik ilkelerine göre düzenlenmesini içeren tekçi bir paradigma geçerlilik kazanmıştır. Ama globalleşme ile birlikte tekçi paradigma, global toplumda ortaya çıkan, örneğin çok kültürlülük ve temsil gibi problemlerin çözümünde yetersiz kaldığından krize sürüklenmektedir. Bunun sonucunda, var olan koşullar tikellik, görecelilik, belirsizlik gibi ilkelere yaslanan, tekçi paradigma karşıtı bir paradigma üretmektedir. Bu çalışmanın amacı, modern ve postmodern paradigmanın cumhuriyet nosyonuna etkilerini ve sonuçlarını incelemektir. Çalışmada yapılan çözümlemelerde, özellikle Althusser’in Rousseau çözümlemeleri ile Pettit’in “tahakkümsüzlük olarak cumhuriyet projesi” ne odaklanılmaktadır. Çalışmamızın tezi, hem modern hem de post-modern paradigmanın, aşırı uçlara vardığında, politik açıdan, tahakküm biçimleri ürettiğidir.

Anahtar Kelimeler: Modernlik, Postmodernlik, Cumhuriyet, Demokrasi, Paradigma


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ahmet ÖZALP
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ahmet OZALP. [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703


Web Style

Ahmet OZALP. [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156119 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10703


AMA (American Medical Association) Style

Ahmet OZALP. [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703Vancouver/ICMJE Style

Ahmet OZALP. [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim. (2010), [cited January 05, 2024]; 21(74): 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703Harvard Style

Ahmet OZALP (2010) [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703Turabian Style

Ahmet OZALP. 2010. [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703Chicago Style

Ahmet OZALP. "[THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]." Ekonomik Yaklasim 21 (2010), 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703MLA (The Modern Language Association) Style

Ahmet OZALP. "[THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]." Ekonomik Yaklasim 21.74 (2010), 139-160. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10703APA (American Psychological Association) Style

Ahmet OZALP (2010) [THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC]. Ekonomik Yaklasim, 21 (74), 139-160. Turkish. doi:10.5455/ey.10703

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]