E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Subjective Approach to Poverty: Mugla Case

Aysun Danışman Işık.

Cited By:3

Abstract
Even though the objective approach dominates the poverty or welfare literature, it does not consider the real feelings of the individiual. To evaluate the poverty perceptions of an individiul and household will provide for presenting a more realistic outcome for the poverty. Despite having many studies relating this issue over the world, there is a few study in Turkey making inference about poverty and welfare based on the subjective welfare evaluations. This study at fiiling this gap aims to analyze the poverty by subjective welfare evaluations rather than objective criterias and to determine the factors affecting the individiual’s subjective economic welfare evaluation by Economic Welfare Approach. In this point, it is an original study as being the first fieldwork in Turkey. Accordingly, 205 households have been visited in the Centre District of Mugla and every couples have been conducted a questionnaire. The data was analyzed by Ordered Logit and Ordered Probit methods. Estimation results indicate that the factors having positive impacts on the individual’s economic welfare evaluations are the increase in the household total expenditure amount, increase in the individual’s education years and health satisfaction, having wealth, taking the life standart of her/his family better or the same as the other reference group and having a job classified as professional.

Key words: Subjective welfare, Subjective poverty, Economic Welfare Approach. JEL CLassification: I32Yoksulluğa Subjektif Bakış: Muğla İli Örneği

Ozet
Yoksulluk ya da refah yazınında objektif yaklaşım hâkim olmasına rağmen, bu yaklaşım bireyin gerçek hislerini görmezden gelmektedir. Bireyin kendisine ve hanesine ilişkin yoksulluk algılarının değerlendirilmesi yoksulluk açısından daha gerçekçi bir sonuç ortaya konulmasını sağlayacaktır. Dünyada konu ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına rağmen, Türkiye’de subjektif refah değerlendirmelerini temel alarak yoksulluk ve refah çıkarımlarında bulunan az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, bu boşluğu doldurmak üzere yoksulluğu objektif kriterlerden hareketle değil, subjektif refah değerlendirmelerinden hareketle incelemeyi ve Ekonomik Refah Yaklaşımını kullanarak, bireyin subjektif ekonomik refah değerlendirmesine etkide bulunan faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda bu çalışma yapılan ilk alan araştırması olmasından dolayı özgünlük içermektedir. Bu doğrultuda çalışmada subjektif ekonomik refahın belirleyenlerini analiz etmek amacıyla, Muğla İli Merkez İlçesi’nde ikamet eden 205 hanehalkı ziyaret edilmiş ve hanedeki her iki eşe de anket uygulanarak, elde edilen veriler sıralı logit (ordered logit) ve sıralı probit (ordered probit) yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ekonometrik tahmin sonuçları, bireylerin ekonomik refah değerlendirmelerine olumlu etki eden faktörlerin hanehalkı toplam harcama tutarındaki, bireyin eğitim gördüğü yıl sayısındaki ve sağlığından duyduğu memnuniyetteki artış, bireyin servet sahibi olması, hanesinin yaşam standardını referans grubuna göre daha iyi ya da onlarla aynı görmesi ve profesyonel meslek sınıfına giren bir meslek sahibi olması olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Subjektif refah, Subjektif yoksulluk, Ekonomik Refah Yaklaşımı. JEL Sınıflaması: I32


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Danışman Işık
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Aysun Danışman Işık. [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605


Web Style

Aysun Danışman Işık. [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=180077 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35605


AMA (American Medical Association) Style

Aysun Danışman Işık. [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605Vancouver/ICMJE Style

Aysun Danışman Işık. [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 04, 2024]; 26(95): 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605Harvard Style

Aysun Danışman Işık (2015) [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605Turabian Style

Aysun Danışman Işık. 2015. [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605Chicago Style

Aysun Danışman Işık. "[Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605MLA (The Modern Language Association) Style

Aysun Danışman Işık. "[Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]." Ekonomik Yaklasim 26.95 (2015), 1-31. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35605APA (American Psychological Association) Style

Aysun Danışman Işık (2015) [Subjective Approach to Poverty: Mugla Case]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 1-31. Turkish. doi:10.5455/ey.35605

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]