E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş.

Cited By:3

Abstract
This study aims to predict bank failures in Turkey between years 1990 and 2013 by utilizing continuous time parametric survival models and controlling for the unobserved heterogeneity at the bank level, i.e. shared frailty in survival models. In order to examine the determinants of a bank failure, a range of financial ratios of 79 banks along with some macroeconomic variables are obtained. Two parametric distributions, the Exponential and the Gompertz, are employed for the models with and without shared frailty. Based on test statistics, unobserved heterogeneity exists at the bank level in almost all models. According to the estimation results, the most important financial ratios belong to the groups of capital ratios, profitability, asset quality and branch ratios. Macroeconomic variables and crisis dummy variable are also significant in all models. Prediction accuracies of the exponential models improve when the models are estimated with shared frailty while for the Gompertz distribution model, shared frailty improves the predictions only when the macroeconomic variables are included. However, shared frailty (and without shared frailty) models excluding macroeconomic variables have better prediction results than the same models with macroeconomic variables.

Key words: Bank Failure, Survival Analysis, Unobserved Heterogeneity. JEL Classification: C34, E44, G21.Türkiye’deki Batık Bankalar İçin Bir Hayatta Kalma Analizi: Gözlemlenemeyen Heterojenliğin Sürekli Zamanlı Parametrik Modellere Dahil Edilmesi

Ozet
Bu çalışma hem sürekli zamanlı parametrik hayatta kalma modellerini kullanarak hem de banka düzeyinde gözlemlenemeyen heterojenliği, yani hayatta kalma modellerinde paylaşılmış zayıflığı kontrol ederek 1990 ve 2013 yılları arasında Türkiye’deki batık bankaların tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Bir bankanın batmasının sebeplerini araştırmak için 79 bankanın çeşitli sayıda finansal rasyoları ile birlikte bazı makroekonomik değişkenler kullanılmıştır. Çalışmada iki parametrik dağılım modeli (Üstel and Gompertz) paylaşılmış zayıflık ile ve paylaşılmış zayıflık olmadan uygulanmıştır. Test istatistiği sonuçlarına göre hemen hemen tüm modellerde banka düzeyinde gözlemlenemeyen heterojenlik bulunmaktadır. Tahmin bulgularımıza göre en önemli finansal rasyolar sermaye rasyoları, kârlılık, aktif kalitesi ve şube rasyoları gruplarına aittir. Makroekonomik değişkenler ve kriz kukla değişkeni de bütün modellerde anlamlıdır. Üstel modellerin tahmin doğrulukları paylaşılmış zayıflık ile tahmin edildiğinde iyileşirken, Gompertz dağılım modeli için sadece modelde makroekonomik değişkenler de olduğunda paylaşılmış zayıflık ile tahminler iyileşmektedir. Ancak, makroekonomik değişkenleri içermeyen paylaşılmış zayıflık modelleri (makroekonomik değişkenleri içermeyen ve paylaşılmış zayıflık olmayan modeller) makroekonomik değişkenleri de içeren aynı modellere göre daha iyi tahmin sonuçlarına sahiptirler.

Anahtar Kelimeler: Batık Bankalar, Hayatta Kalma Analizi, Gözlemlenemeyen Heterojenlik. JEL Sınıflaması: C34, E44, G21.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Didem Pekkurnaz
Articles by Zeynep Elitaş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 33-70. doi:10.5455/ey.35606


Web Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=184278 [Access: January 05, 2024]. doi:10.5455/ey.35606


AMA (American Medical Association) Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 33-70. doi:10.5455/ey.35606Vancouver/ICMJE Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 05, 2024]; 26(95): 33-70. doi:10.5455/ey.35606Harvard Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş (2015) A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 33-70. doi:10.5455/ey.35606Turabian Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. 2015. A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 33-70. doi:10.5455/ey.35606Chicago Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. "A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 33-70. doi:10.5455/ey.35606MLA (The Modern Language Association) Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş. "A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models." Ekonomik Yaklasim 26.95 (2015), 33-70. Print. doi:10.5455/ey.35606APA (American Psychological Association) Style

Didem Pekkurnaz, Zeynep Elitaş (2015) A Survival Analysis of Bank Failures in Turkey: Incorporating Unobserved Heterogeneity in Continuous Time Parametric Models. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 33-70. doi:10.5455/ey.35606

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]