E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?

Erdem Bafra.

Abstract
Interest free banking has been in use for 30 years in Turkey and we can divide the legal development and framework of Islamic banking into three periods. On the other hand, after enactment of Banking Law No.5411, new era opened for Islamic banking in Turkey and the term of “participation bank” is adopted in liue of “private financial institution”. On the other hand, as all kind of interest is prohibited, riba (interest) is one of the elements which directly affects the structure of an Islamic financial system and in most of the countries’ law system, the concept of “Islamic banking” is used to determine these kinds of financial institutions. From this point of view, it is vital to clarify if it is a paradox or not to use the term of “participation bank” in liue of “Islamic bank” in Turkish banking law.

Key words: Islamic bank, participation bank, riba, interest free banking, private financial institution. JEL Classification: E50, E58, F13, G18.“İslami Banka” Kavramı Karşısında “Özel Finans Kurumu”ndan “Katılım Bankası” Kavramına Geçiş Bir Çelişki Midir?

Ozet
Türkiye’de faizsiz bankacılık yaklaşık 30 yıldır uygulanmakta olup, bu tür bankacılığın hukuki gelişimini ve çerçevesini, üç ayrı döneme ayırarak inceleyebiliriz. Diğer taraftan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye’de faizsiz bankacılık için yeni bir çağ açılmış ve faizsiz bankacılık temelinde faaliyetlerini sürdüren bankalar, “özel finans kurumu” yerine “katılım bankası” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan; İslam hukukunda her türlü faiz yasaklandığından, riba kavramı, İslami finansal sistemi doğrudan etkileyen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten, birçok ülke mevzuatında da “İslami banka” kavramı bu tür kurumları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, Türk hukukunda faizsiz bankacılık temeline dayalı olarak faaliyetlerini sürdüren bu tür kurumlar için “katılım bankası” kavramının kullanılmasının, “İslami banka” kavramı karşısında bir çelişki olup olmadığının açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami banka, katılım bankası, riba, faizsiz bankacılık, özel finans kurumu. JEL Sınıflaması: E50, E58, F13,G18


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erdem Bafra
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erdem Bafra. [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701


Web Style

Erdem Bafra. [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=180503 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.35701


AMA (American Medical Association) Style

Erdem Bafra. [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(95): 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701Vancouver/ICMJE Style

Erdem Bafra. [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim. (2015), [cited January 03, 2024]; 26(95): 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701Harvard Style

Erdem Bafra (2015) [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701Turabian Style

Erdem Bafra. 2015. [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701Chicago Style

Erdem Bafra. "[Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]." Ekonomik Yaklasim 26 (2015), 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701MLA (The Modern Language Association) Style

Erdem Bafra. "[Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]." Ekonomik Yaklasim 26.95 (2015), 71-88. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35701APA (American Psychological Association) Style

Erdem Bafra (2015) [Is Transition From the Concept of “Private Financial Institution” to “Participation Bank” a Paradox, Over Against the Concept of “Islamic Banking”?]. Ekonomik Yaklasim, 26 (95), 71-88. Turkish. doi:10.5455/ey.35701

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]