E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis

Mustafa İSMİHAN.

Abstract
Behavioral scientists agree on the role of context on decisions (evaluation). In contrast, traditional consumption models assume that the preferences and expenditures of different consumers are independent. This study develops a simplified version of the Expenditure cascade model, a variant of the Relative income hypothesis, to establish and test the claim that spending behavior is influenced by contextual factors like income distribution. This simple model implies that the average propensity to consume (APC) evolves with changes in income distribution. Empirical results show that over the period 1947-2021, the APC in the United States moves together (“jointly”) with changes in income distribution, consistent with theoretical expectations.

Key words: Consumption models, APC, relative income hypothesis, time series analysis. JEL Codes: C51, D11, E21.Duesenberry Haklı Mıydı? Davranışsal bir Analiz

Ozet
Davranış bilimciler bağlam ve kararlar (değerlendirme) arasındaki ilişki konusunda hemfikirdir. Bunun aksine, geleneksel tüketim modelleri farklı tüketicilerin tercihlerinin ve harcamalarının bağımsız olduğunu varsaymaktadır. Bu çalışma, harcama davranışlarının gelir dağılımı gibi bağlamsal faktörlerden etkilendiği iddiasını oluşturmak ve test etmek için Nispi gelir hipotezinin bir çeşidi olan harcama çağlayanı modelinin basitleştirilmiş bir versiyonunu geliştirmektedir. Bu basit model, ortalama tüketim eğiliminin (APC) gelir dağılımındaki değişikliklerle birlikte hareket ettiği iddiasını teorik olarak ortaya koymaktadır. Ampirik sonuçlar, 1947-2021 döneminde ABD'deki APC'nin, teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde, gelir dağılımındaki değişikliklerle beraber ("ortak") hareket ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim modelleri, APC, göreli gelir hipotezi, zaman serisi analizi. JEL Kodları: C51, D11, E21.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mustafa İSMİHAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Mustafa İSMİHAN. [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005


Web Style

Mustafa İSMİHAN. [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182609 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.29005


AMA (American Medical Association) Style

Mustafa İSMİHAN. [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005Vancouver/ICMJE Style

Mustafa İSMİHAN. [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(129): 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005Harvard Style

Mustafa İSMİHAN (2023) [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005Turabian Style

Mustafa İSMİHAN. 2023. [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005Chicago Style

Mustafa İSMİHAN. "[Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005MLA (The Modern Language Association) Style

Mustafa İSMİHAN. "[Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]." Ekonomik Yaklasim 34.129 (2023), 399-411. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.29005APA (American Psychological Association) Style

Mustafa İSMİHAN (2023) [Was Duesenberry Right? A Behavioral Analysis]. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 399-411. Turkish. doi:10.5455/ey.29005

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]