E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye

Serkan ÇİÇEK, Buket ALKAN.

Abstract
This study examines the impact of macroeconomic shocks, represented by exchange rate volatility, on inflation expectations. Using data for the period 2006:04-2023:11 and the structural VAR method, the analysis examines the direct effect of macroeconomic shocks on short-term inflation expectations and the indirect effect on long-term inflation expectations. The results have shown that macroeconomic shocks have a direct effect on short-term inflation expectations and an indirect effect on long-term inflation expectations via short-term inflation expectations, which is referred to in the literature as the pass-through effect and shows that the uncertainty channel is active. Our results suggest that the Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT), which wants to keep short- and long-term inflation expectations under control, should also take into account macroeconomic shocks, represented by exchange rate shocks, when determining policy instruments.

Key words: Inflation expectations, SVAR, Pass-through, Uncertainty, The Turkish economy. JEL Codes: E31, E52, E58.Türkiye’de Döviz Kuru Belirsizliğinin Enflasyon Beklentileri Üzerindeki Etkisi

Ozet
Bu çalışma, döviz kuru oynaklığıyla temsil edilen makro şokların enflasyon beklentileri üzerindeki etkisini incelemektedir. 2006:04-2023:11 dönemine ait verilerin ve yapısal VAR yönteminin kullanıldığı analizde, makroekonomik şokların kısa vadeli enflasyon beklentileri üzerindeki doğrudan etkisi ile uzun vadeli enflasyon beklentileri üzerindeki dolaylı etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, makroekonomik şokların kısa vadeli enflasyon beklentileri üzerinde doğrudan etki gösterdiğini, kısa vadeli enflasyon beklentileri aracılığıyla da dolaylı olarak uzun vadeli enflasyon beklentileri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir ki bu durum literatürde geçişkenlik etkisi olarak ifade edilmekte ve belirsizlik kanalının aktif olduğunu göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgular, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak isteyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika araçlarını belirlerken döviz kuru şokları ile temsil edilen makro şokları da dikkate alması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon beklentileri, SVAR, geçişkenlik, belirsizlik, Türkiye ekonomisi. JEL Kodları: E31, E52, E58.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Serkan ÇİÇEK
Articles by Buket ALKAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

CİCEK S, ALKAN B. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 383-398. doi:10.5455/ey.29004


Web Style

CİCEK S, ALKAN B. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182349 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.29004


AMA (American Medical Association) Style

CİCEK S, ALKAN B. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 383-398. doi:10.5455/ey.29004Vancouver/ICMJE Style

CİCEK S, ALKAN B. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(129): 383-398. doi:10.5455/ey.29004Harvard Style

CİCEK, S. & ALKAN, . B. (2023) The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 383-398. doi:10.5455/ey.29004Turabian Style

CİCEK, Serkan, and Buket ALKAN. 2023. The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 383-398. doi:10.5455/ey.29004Chicago Style

CİCEK, Serkan, and Buket ALKAN. "The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 383-398. doi:10.5455/ey.29004MLA (The Modern Language Association) Style

CİCEK, Serkan, and Buket ALKAN. "The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye." Ekonomik Yaklasim 34.129 (2023), 383-398. Print. doi:10.5455/ey.29004APA (American Psychological Association) Style

CİCEK, S. & ALKAN, . B. (2023) The Impact of Exchange Rate Shocks on Inflation Expectations in Türkiye. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 383-398. doi:10.5455/ey.29004

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]