E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza

Fatma Rümeysa AKSOY DAĞDELEN, Zafer ÇALIŞKAN.

Abstract
Influenza is a respiratory disease caused by the influenza virus, which is highly contagious in humans. Influenza vaccination remains the most effective method of preventing and reducing the burden of influenza in society. The World Health Organization (WHO) recommends annual flu vaccination for all individuals, especially those at high risk of disease. Within the scope of this study, PubMed and Web of Science, electronic bibliographic databases as well as other gray literature sources are systematically searched for studies published between January 1, 2010 and December 31, 2022 on the effectiveness of vaccines. After removing irrelevant and duplicate studies and then a quick summary and title scanning, only 152 studies were found eligible in these databases. For influenza A(H1N1), an Odds Ratio of 0.397, within a confidence interval of 0.362 to 0.435, indicates statistically significant results. Shifting focus to Influenza B, the mean Odds Ratio aligns with the A(H1N1) findings at 0.485, with a 95% confidence interval of 0.045 to 0.528. The meta-analysis of A(H3N2) vaccines presents a mean Odds Ratio of 0.796 confidence interval of 0.748 to 0.848, with statistical significance at a 95% confidence level. The findings of this study are highly congruent with the results of meta-analyses for multi-countries in the literature. Vaccination remains an important strategy to alleviate the severity of influenza and reduce mortality rates. On the other hand, it should be noted that efforts should be made to eliminate vaccine hesitancy and ensure widespread distribution of the vaccine.

Key words: Meta-Analysis, Influenza Vaccine, Flu Vaccine, Vaccine Effectiveness, Influenza Subtypes. JEL Codes: I10, I18İnfluenza Aşısı Etkinliği Üzerine Bir Meta-Analizi

Ozet
Grip, insanlarda oldukça bulaşıcı olan influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu hastalığıdır. Grip aşısı, toplumdaki grip yükünü önlemenin ve azaltmanın en etkili yöntemi olmayı sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), başta hastalık riski yüksek olanlar olmak üzere tüm bireylere yıllık grip aşısı yapılmasını önermektedir. Bu çalışma kapsamında, aşıların etkinliğine ilişkin 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanan çalışmalar PubMed ve Web of Science, elektronik bibliyografik veri tabanları ve diğer gri literatür kaynakları sistematik olarak taranmaktadır. İlgisiz ve mükerrer çalışmalar çıkarıldıktan ve ardından hızlı bir özet ve başlık taraması yapıldıktan sonra bu veritabanlarında yalnızca 152 çalışma uygun bulundu. İnfluenza A(H1N1) için 0,362 ila 0,435 güven aralığı dahilinde 0,397'lik bir Olasılık Oranı istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara işaret eder. Odak noktası Grip B'ye kaydırıldığında, ortalama Olasılık Oranı, 0,045 ila 0,528 arasında %95 güven aralığıyla 0,485 düzeyindeki A(H1N1) bulgularıyla aynı hizadadır. A(H3N2) aşılarının meta-analizi, %95 güven düzeyinde istatistiksel anlamlılık ile 0,748 ila 0,848 arasında 0,796 güven aralığına sahip bir ortalama Olasılık Oranı sunar. Bu çalışmanın bulguları, literatürdeki çoklu ülkeler için yapılan meta-analiz sonuçlarıyla oldukça uyumludur. Aşılama, gribin şiddetini hafifletmek ve ölüm oranlarını azaltmak için önemli bir strateji olmayı sürdürüyor. Öte yandan aşı tereddütlerinin ortadan kaldırılması ve aşının yaygın dağılımının sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtmek gerekiyor.

Anahtar Kelimeler: Meta-Analiz, İnfluenza Aşısı, Grip Aşısı, Aşı Etkinliği, İnfluenza Suşları. JEL Kodları: I10, I18


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma Rümeysa AKSOY DAĞDELEN
Articles by Zafer ÇALIŞKAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

DAĞDELEN FRA, CALIŞKAN Z. A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 363-382. doi:10.5455/ey.29002


Web Style

DAĞDELEN FRA, CALIŞKAN Z. A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=183278 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.29002


AMA (American Medical Association) Style

DAĞDELEN FRA, CALIŞKAN Z. A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 363-382. doi:10.5455/ey.29002Vancouver/ICMJE Style

DAĞDELEN FRA, CALIŞKAN Z. A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(129): 363-382. doi:10.5455/ey.29002Harvard Style

DAĞDELEN, F. R. A. & CALIŞKAN, . Z. (2023) A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 363-382. doi:10.5455/ey.29002Turabian Style

DAĞDELEN, Fatma Rumeysa AKSOY, and Zafer CALIŞKAN. 2023. A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 363-382. doi:10.5455/ey.29002Chicago Style

DAĞDELEN, Fatma Rumeysa AKSOY, and Zafer CALIŞKAN. "A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 363-382. doi:10.5455/ey.29002MLA (The Modern Language Association) Style

DAĞDELEN, Fatma Rumeysa AKSOY, and Zafer CALIŞKAN. "A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza." Ekonomik Yaklasim 34.129 (2023), 363-382. Print. doi:10.5455/ey.29002APA (American Psychological Association) Style

DAĞDELEN, F. R. A. & CALIŞKAN, . Z. (2023) A Meta-Analysis on the Vaccine Effectiveness of Influenza. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 363-382. doi:10.5455/ey.29002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]