E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms

Erol TAYMAZ.

Abstract
The informal sector constitutes a large share of employment and output in all developing countries. Although the informal sector is regarded by many researchers and policy makers as a source of employment developing countries desperately need, there is ample evidence that documents that informal firms are less productive, employ unskilled labor, and pay lower wages. This study analyzes the sources of productivity difference between informal and formal firms in Turkey. We estimate and compare productivity levels of informal and formal firms by taking into account the endogeneity of the choice between formal and informal operation. Our findings indicate that there is a significant productivity gap between informal and formal firms. More educated and experienced entrepreneurs move to the formal sector, and this process of self-selection contributes to widen the productivity gap between informal and formal firms. Life-cycle and learning theories are also supported by our findings. Even after controlling for all these factors (self-selection, differences in endowments, and learning), the productivity gap does not disappear. The findings suggest that there is a substantial untapped potential to increase productivity through formality. However, a large number of informal firms would not survive if they are forced to operate formally.

Key words: Informality, informal employment, productivity, self-selection, public policy. JEL Codes: E26, O17, J24, J38.Kayıtdışılık ve Üretkenlik: Kayıtlı ve Kayıt Dışı Firmalar Arasındaki Üretkenlik Farklılıklarının Nedenleri

Ozet
Kayıt dışı sektör, tüm gelişmekte olan ülkelerde istihdam ve üretimin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Kayıt dışı sektör araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu önemli bir istihdam kaynağı olarak görülse de, kayıt dışı firmaların daha az üretken olduğu, niteliksiz işgücü istihdam ettiği ve düşük ücret ödediği bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'deki kayıt dışı ve kayıtlı firmalar arasındaki üretkenlik farkının kaynakları incelenmiştir. Kayıtlı ve kayıt dışı çalışma arasındaki tercihin içselliğini dikkate alarak kayıt dışı ve kayıtlı firmaların üretkenlik düzeylerini belirleyen etkenler tahmin edilmiştir. Bulgularımız, kayıt dışı ve kayıtlı firmalar arasında önemli bir üretkenlik farkı olduğunu göstermektedir. Daha eğitimli ve deneyimli girişimciler kayıtlı sektöre geçmekte ve bu (kendi kendini seçme) süreci kayıt dışı ve kayıtlı firmalar arasındaki üretkenlik farkına yol açmaktadır. Yaşam döngüsü ve öğrenme teorileri de bulgularımız tarafından desteklenmektedir. Bu etkenlerin tamamı (kendi kendini seçme, donanım farklılıkları ve öğrenme) kontrol edildikten sonra bile üretkenlik farkı ortadan kalkmamaktadır. Bulgular, yasal düzenlemeler yoluyle üretkenliğin artırılabileceğini, fakat kayıtlı olarak çalışmak zorunda kalmaları halinde kayıt dışı firmaların önemli bir kısmının hayatta kalamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışılık, kayıtdışı istihdam, verimlilik, kendi kendini seçme, kamu politikası. JEL Kodları: E26, O17, J24, J38.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erol TAYMAZ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erol TAYMAZ. Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 331-362. doi:10.5455/ey.29001


Web Style

Erol TAYMAZ. Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182619 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.29001


AMA (American Medical Association) Style

Erol TAYMAZ. Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim. 2023; 34(129): 331-362. doi:10.5455/ey.29001Vancouver/ICMJE Style

Erol TAYMAZ. Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim. (2023), [cited January 03, 2024]; 34(129): 331-362. doi:10.5455/ey.29001Harvard Style

Erol TAYMAZ (2023) Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 331-362. doi:10.5455/ey.29001Turabian Style

Erol TAYMAZ. 2023. Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 331-362. doi:10.5455/ey.29001Chicago Style

Erol TAYMAZ. "Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms." Ekonomik Yaklasim 34 (2023), 331-362. doi:10.5455/ey.29001MLA (The Modern Language Association) Style

Erol TAYMAZ. "Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms." Ekonomik Yaklasim 34.129 (2023), 331-362. Print. doi:10.5455/ey.29001APA (American Psychological Association) Style

Erol TAYMAZ (2023) Informality and Productivity: The Sources of Productivity Differentials between Formal and Informal Firms. Ekonomik Yaklasim, 34 (129), 331-362. doi:10.5455/ey.29001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]