E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model

Necla Ayaş.

Cited By:2

Abstract
On the basis of general economic equilibrium, sources of economic growth are divided into two groups such as supply side factors and demand side factors. Generally accounting growth model is used to determine partial growth impacts of supply side factors on economic growth while decomposition models are advised to analyse demand side factors of economic growth. This study aims to determine the demand sources of economic growth in Turkish Economy between 1996 and 2011 by using decomposition model. To break down the economic effects into change its components (domestic demand, export, intermediate input demand and import substution) 1996 and 2011 Turkish National Input Output Tables published by World Input Output Database have been used. With regard to empirical findings, economic growth has been occurred based on domestic final demand in this period. Despite the fact that it varies according to sectors, domestic final demand has led to significant effects in most of the sectors. Intermediate inputs effects were found positive in some of the sectors and negative in others. While import substitution effects are negative in most of the sectors, export effects found as positive in all sectors.

Key words: Turkish Economy, Decomposition Model, Demand Sources of the Economic Growth. JEL Code: O10Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli

Ozet
Genel ekonomik denge yaklaşımına göre büyümenin kaynakları arz ve talep yanlı faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. Arz faktörlerinin kısmi büyüme etkilerinin belirlenmesinde büyüme muhasebesi yaklaşımından, talep kaynaklarının kısmi büyüme etkilerinin belirlenmesinde ise ayrıştırma modellerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışma 1996-2011 yılları arasında, Türkiye Ekonomisinde sektörel büyümenin talep kaynaklarını Yapısal Ayrıştırma Modeli ile belirlemeyi amaçlamıştır. Ekonomik etkileri, talep unsurlarına (yurt içi nihai talep, ihracat, ara girdi talebi, ithal ikamesi) ayrıştırmak için World Input Output Database’in yayınlamış olduğu, 1996 ve 2011 Türkiye Ulusal Girdi Çıktı Tabloları verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre bu dönemde ekonomik büyümenin yurt içi nihai talebe dayalı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sektörlere göre değişmekle birlikte, yurt içi nihai talep, sektörlerin çoğunda ve önemli etkiler meydana getirmiştir. Ara girdi talebinin etkileri,
bazı sektörlerde pozitif bazılarında ise negatif çıkmıştır. Bu dönemde ithal ikamesinin etkileri sektörlerin çoğunda negatif iken, tüm sektörlerin ihracat etkileri pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Ayrıştırma Modeli, Büyümenin Talep Kaynakları. JEL Kodu: O10


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Necla Ayaş
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Necla Ayaş. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100


Web Style

Necla Ayaş. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=217811 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.36100


AMA (American Medical Association) Style

Necla Ayaş. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Vancouver/ICMJE Style

Necla Ayaş. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited January 05, 2024]; 28(102): 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Harvard Style

Necla Ayaş (2017) [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Turabian Style

Necla Ayaş. 2017. [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100Chicago Style

Necla Ayaş. "[Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100MLA (The Modern Language Association) Style

Necla Ayaş. "[Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]." Ekonomik Yaklasim 28.102 (2017), 1-30. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36100APA (American Psychological Association) Style

Necla Ayaş (2017) [Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 1-30. Turkish. doi:10.5455/ey.36100

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]