E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data

İbrahim Yaşar Gök, Sefa Topuz.

Cited By:2

Abstract
In this study, the intraday effects of US macroeconomics new announcements on BIST 30 index futures markets are examined. The effects of thirteen US macroeconomic news announcements are investigated for the period 07/01/2009-06/30/2014. Since it is aimed to investigate the simultaneous effects of US macroeconomic news announcements, only the US 08.30 am and 10.00 am macroeconomic news are taken into account. Among 08.30 am macroeconomic news, in the first 10 minutes following the announcements, durable goods orders, GDP, personal income and outlays, retail sales, and nonfarm payroll employment have significant effects on the volatility. Among 10.00 am macroeconomic news, in the first 10 minutes following the announcements, construction spending and new residential sales have significant effects on the volatility. Nonfarm payroll employment has the most prominent and persistent effect among all macroeconomic news announcements. The highest increase in the volatility on the 08.30 am and 10.00 am announcements days compared to nonannouncements days occurs in the first minute following the announcements. Volatility remains high in the first 9 minutes following the 08.30 announcements and in the first 7 minutes following the 10.00 am announcements. The results for adjustment speed of returns on the announcement days indicate that returns adjust to new information in the first minute on both 08.30 am and 10.00 am announcement days. In this context, it is concluded that although returns adjustment process to new information related to announcements lasts in a short time, volatility remains high for a while.

Key words: Macroeconomic news announcements, index futures market, volatility persistence, return adjustment speed, Borsa İstanbul. Jel Codes: E44, G11, G14.ABD Makroekonomik Haber Anonslarının Borsa İstanbul Pay Endeks Futures Piyasası Üzerine Etkileri: Yüksek Frekanslı Veriler Bazında Bir Analiz

Ozet
Bu çalışmada, ABD makroekonomik haber anonslarının BIST 30 endeks futures piyasası üzerindeki gün içi etkileri incelenmiştir. On üç ABD makroekonomik haber anonsunun 01/07/2009-30/06/2014 dönemindeki etkileri araştırılmıştır. ABD’deki haber anonslarının eşzamanlı etkilerinin incelenmesi amaçlandığından, sadece ABD’deki 08.30 ve 10.00 makroekonomik haberleri dikkate alınmıştır. 08.30 makroekonomik haberlerinden, anonsları takip eden ilk 10 dakika içerisinde, volatilite üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olanlar dayanıklı tüketim malları siparişleri, GSYİH, kişisel gelir ve harcamalar, perakende satışlar ve tarım dışı istihdamdır. 10.00 makroekonomik haberlerinden, anonsları takip eden ilk 10 dakikada içerisinde, volatilite üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olanlar ise inşaat harcamaları ve yeni konut satışlarıdır. Tüm makroekonomik haber anonsları içerisinde en belirgin ve kalıcı etkiye tarım dışı istihdam sahiptir. 08.30 ve 10.00 anons günlerinde anons olmayan günlere göre volatilitedeki en büyük artış, anonsu takip eden birinci dakikada gerçekleşmektedir. Volatilite, 08.30 anonslarını takiben ilk 9 dakika boyunca, 10.00 anonslarını takiben de ilk 7 dakika boyunca yüksek seyretmektedir. Anons günlerindeki getirinin uyarlanma hızına dair sonuçlar ise hem 08.30 hem de 10.00 anons günlerinde getirilerin birinci dakika içerisinde yeni bilgiye uyarlandığına işaret etmektedir. Bu kapsamda, getirilerin anonslara ilişkin yeni bilgiye uyarlanma sürecinin kısa sürdüğüne, ancak volatilitenin bir süre daha yüksek seyrettiğine varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik haber anonsları, endeks futures piyasa, volatilite kalıcılığı, getiri uyarlanma hızı, Borsa Istanbul. Jel Sınıflaması: E44, G11, G14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim Yaşar Gök
Articles by Sefa Topuz
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101


Web Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=244559 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.36101


AMA (American Medical Association) Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101Vancouver/ICMJE Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited October 01, 2023]; 28(102): 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101Harvard Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz (2017) [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101Turabian Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. 2017. [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101Chicago Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. "[The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101MLA (The Modern Language Association) Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz. "[The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]." Ekonomik Yaklasim 28.102 (2017), 31-64. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36101APA (American Psychological Association) Style

İbrahim Yaşar Gok, Sefa Topuz (2017) [The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 31-64. Turkish. doi:10.5455/ey.36101

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]