E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey

Sevda Akar, Evren İpek.

Abstract
This paper empirically investigates the impacts of terrorist attacks on economic and fiscal variables by utilizing ARIMA model which includes dummy variables. Analyses are carried out with quarterly series related to Turkish economy and the data set covers 1989:1–2015:4 periods. In empirical analyses, we consider the terrorist attacks, throughout the 1980-2014 periods of Turkey, in which the casualties are 101+, and we investigate the impacts of these terrorist attacks on a variety of economic variables namely the ratio of budget revenues to GDP, the ratio of budget balance to GDP, the ratio of budget expenditures to GDP, domestic debt stock, GDP, total export, total import, consumer price index, real effective exchange rate and output gap. The result of the study indicates that the budget revenues and import variables are most affected by the terrorist attacks

Key words: Terrorist Attacks, ARIMA Model, Turkish Economy. JEL Classification Codes: E60, H20, H56Terörün Mali Ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Analizi

Ozet
Bu çalışmada terör saldırılarının ekonomik ve mali değişkenler üzerindeki etkisi kukla değişken eklenmiş ARIMA modeli kullanılarak ampirik olarak analiz edilmiştir. Türkiye ekonomisine ilişkin üçer aylık verilerle analizlerin gerçekleştirildiği çalışmanın veri seti 1989:1–2015:4 dönemini kapsamaktadır. Ampirik analizlerde Türkiye’de 1980–2014 döneminde toplam kayıpların 101+ olduğu terör saldırıları ele alınarak, bu terör saldırılarının bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı, bütçe dengesinin GSYH’ya oranı, bütçe harcamalarının GSYH’ya oranı, iç borç stoku, GSYH, toplam ihracat, toplam ithalat, tüketici fiyat endeksi, reel efektif döviz kuru ve çıktı açığı gibi çeşitli iktisadi değişkenler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonuçları terör olaylarından en fazla bütçe gelirlerinin ve ithalatın etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Terörist Saldırılar, ARIMA Modeli, Türkiye Ekonomisi. JEL Kodları: E60, H20, H56


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Sevda Akar
Articles by Evren İpek
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sevda Akar, Evren İpek. [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102


Web Style

Sevda Akar, Evren İpek. [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=254057 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.36102


AMA (American Medical Association) Style

Sevda Akar, Evren İpek. [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102Vancouver/ICMJE Style

Sevda Akar, Evren İpek. [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited January 04, 2024]; 28(102): 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102Harvard Style

Sevda Akar, Evren İpek (2017) [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102Turabian Style

Sevda Akar, Evren İpek. 2017. [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102Chicago Style

Sevda Akar, Evren İpek. "[The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102MLA (The Modern Language Association) Style

Sevda Akar, Evren İpek. "[The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28.102 (2017), 65-85. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.36102APA (American Psychological Association) Style

Sevda Akar, Evren İpek (2017) [The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 65-85. Turkish. doi:10.5455/ey.36102

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]