E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Government Quality and Regional Development in Turkey

Burhan Can Karahasan.

Abstract
This paper investigates the impact of government quality on regional development differences in Turkey. First set of results obtained from spatial data analysis show that individuals’ perception on government services is spatially non-random. Moreover this spatial pattern is subject to substantial level of clustering behavior; as there are different spatial regimes shaping regions’ perception. Second set of analysis underline that ties among government quality and regional development are relatively weak. Specifically for certain public services, level of perception and regional wellbeing is even inversely related. More interestingly further spatial variability analysis shows that, relationship between government quality and regional development is positive among some mid-developed northern regions, while for less developed eastern regions as well as developed metropolitan areas individuals level of satisfaction and regional development witness either negative or relatively weak association. These results suggest the existence of sizeable local instabilities in explaining spatial distribution of government quality in Turkey. Moreover results also underline that individuals and regions from different socio-economic background tend to perceive level of government services as less satisfactory albeit they enjoy different level of development. This reminds that there are different motives behind negative perception of government quality among less developed and developed regions of Turkey.

Key words: Institutions, regional development, spatial dependence, Turkey. JEL Codes: E02, O43, R58Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Kalitesi ve Bölgesel Gelişme

Ozet
Bu çalışma kamu hizmetlerinin kalitesi ile bölgesel farklılıklar arasındaki bağı Türkiye örneğinde anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk bulguları bireylerin kamu hizmetlerinin kalitesini algılama biçimlerinin mekânsal olarak rastlantısal olmadığını göstermektedir. Bu mekânsal yapının kümelenme eğilimine sahip olduğu ve bölgelerin toplam kamu hizmetlerini algılama şekillerinin farklı mekânsal rejimlere tabi olduğu görülmektedir. Çalışmanın ikinci grup sonuçları ise bölgelerin kamu hizmetlerinin kalitesi ile bölgesel gelişmişlik arasındaki bağın görece zayıf olduğunu göstermektedir. Belirli kamu hizmetleri için bu ilişkinin beklentilerin tersine negatif olduğu görülmektedir. Daha detaylı incelemeler bu ilişkinin orta gelişmişlik düzeyindeki bazı bölgeler için pozitif olduğu ancak az gelişmiş doğu bölgeleri ve görece daha gelişmiş özellikle metropol bölgeler için ilişkinin ya negatif yada çok zayıf olduğunu göstermektedir. Çalışmanın bulguları bireylerin ve bölgelerin kamu hizmetlerinin kalitesini algılama şekillerinin mekânsal olarak istikrarsız bir yapıya sahip olduğunu ve farklı sosyo-ekonomik yapılara sahip bölgelerin farklı gelişmişlik seviyelerine, benzer kamu kalitesi algısına rağmen eriştikleri görülmektedir. Bu kamu hizmetlerinin kalitesini olumsuz olarak algılayan bölgelerin davranışlarının arkasında farklı motiflerin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, kurumlar, mekansal bağlar, Türkiye. JEL Sınıflaması: E02, O43, R58


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burhan Can Karahasan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Burhan Can Karahasan. Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 87-117. doi:10.5455/ey.36103


Web Style

Burhan Can Karahasan. Government Quality and Regional Development in Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=248441 [Access: October 01, 2023]. doi:10.5455/ey.36103


AMA (American Medical Association) Style

Burhan Can Karahasan. Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 87-117. doi:10.5455/ey.36103Vancouver/ICMJE Style

Burhan Can Karahasan. Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited October 01, 2023]; 28(102): 87-117. doi:10.5455/ey.36103Harvard Style

Burhan Can Karahasan (2017) Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 87-117. doi:10.5455/ey.36103Turabian Style

Burhan Can Karahasan. 2017. Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 87-117. doi:10.5455/ey.36103Chicago Style

Burhan Can Karahasan. "Government Quality and Regional Development in Turkey." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 87-117. doi:10.5455/ey.36103MLA (The Modern Language Association) Style

Burhan Can Karahasan. "Government Quality and Regional Development in Turkey." Ekonomik Yaklasim 28.102 (2017), 87-117. Print. doi:10.5455/ey.36103APA (American Psychological Association) Style

Burhan Can Karahasan (2017) Government Quality and Regional Development in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 28 (102), 87-117. doi:10.5455/ey.36103

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]