E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne

Zeynep Ağdemir, Deniz Abukan.

Abstract
The capitalist development that creates leaps in science and technology, today is in a distressed state due to the economic crisis and pandemic and this requires a critical evaluation of the relationship between capitalist development and science and technology. In this context, the remarkable work by Jules Verne, Paris in the Twentieth Century foresees today beyond science-fiction and provides an understanding of the two aspects of capitalist development and science and technology through the striking literary language. Verne describes how science and technological progress resulting from the industrial revolution, had monetized and mechanized Twentieth Century Paris society in the hands of industrialists and bankers. While he praises scientific and technological developments, on the other hand he argues that many aspects of the social sphere had transformed into a cylinder-piston relationship and these developments weren’t able to cure the misery. He develops this thesis in his story by touching on many concepts from universities to literature, from music to politics, from unemployment to property. He also reveals the role of the state in the scientific and technological development process triggered by industrial revolution. The aim of the study is to reveal this dual aspect of science and technology that developed with the industrial revolution, based on Verne's Paris work in the Twentieth Century.

Key words: Jules Verne, capitalist development, science, technology, state. JEL Codes: O10, O14, O38Kalkınma Sürecinde Bilim, Teknoloji, Devlet ve Toplum: Jules Verne’in Yirminci Yüzyılda Paris’i

Ozet
Bilim ve teknolojide sıçramalar yaratan kapitalist kalkınma süreci, günümüzde ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle zor durumdadır ve bu durum kapitalist kalkınma ile bilim ve teknoloji arasındaki ilişkinin eleştirel bir değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, Jules Verne’in Yirminci Yüzyılda Paris’i bilim-kurgunun ötesinde günümüzü öngören, kapitalist kalkınma ile bilim ve teknoloji ilişkisinin iki yönünü anlamamızı, ebebiyatın vurucu dilinin aracılığıyla sağlayan dikkate değer bir eserdir. Verne, sanayici ve bankerlerin elinde, endüstriyel devrim ile gelen bilimsel ve teknolojik ilerlemenin toplumu nasıl parasallaştırıp, makineleştirdiğini anlatır. Bir yanıyla bilimsel ve teknolojik gelişmeleri överken, diğer yandan bu gelişmelerin toplumsal alanın pek çok veçhesini silindir-piston ilişkisine dönüştürdüğünü ve sefalete çare bulamadığını vurgular. Hikayesindeki bu tezi üniversitelerden edebiyata, müzikten siyasete, işsizlikten mülkiyete pek çok kavrama değinerek geliştirir. Ayrıca endüstri devriminin tetiklediği bilim ve teknolojik gelişme sürecinde devletin rolünü de ortaya koyar. Çalışmanın amacı Verne’in Yirminci Yüzyılda Paris eserinden hareketle endüstriyel devrim ile birlikte gelişen bilim ve teknolojinin bu ikili yönünü ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: Jules Verne, kapitalist kalkınma, bilim, teknoloji, devlet. JEL Sınıflaması: O10, O14, O38.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Zeynep Ağdemir
Articles by Deniz Abukan
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ağdemir Z, Abukan D. [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107


Web Style

Ağdemir Z, Abukan D. [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=23965 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17107


AMA (American Medical Association) Style

Ağdemir Z, Abukan D. [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107Vancouver/ICMJE Style

Ağdemir Z, Abukan D. [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited October 01, 2023]; 31(116): 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107Harvard Style

Ağdemir, Z. & Abukan, . D. (2020) [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107Turabian Style

Ağdemir, Zeynep, and Deniz Abukan. 2020. [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107Chicago Style

Ağdemir, Zeynep, and Deniz Abukan. "[Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107MLA (The Modern Language Association) Style

Ağdemir, Zeynep, and Deniz Abukan. "[Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]." Ekonomik Yaklasim 31.116 (2020), 377-415. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17107APA (American Psychological Association) Style

Ağdemir, Z. & Abukan, . D. (2020) [Science, Technology, State and Society in Development Process: Paris in the Twentieth Century by Jules Verne]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 377-415. Turkish. doi:10.5455/ey.17107

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]