E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)

Recep Kök, Elif Ay Yalçınkaya, Mustafa Bilik.

Abstract
In this study, household consumption function is estimated over the distinction of rural / urban settlements in Turkey. The database of this study is obtained from Turkey Statistical Institute (TURKSTAT)’s "Household Budget Survey" survey for the years 2004-2013. Generalized Linear Model (GLM) is used due to the skewness in the income and expenditure series. This study, carried out fundamental differences from previous studies are as follows: application of GLM in the estimation of consumption function in Turkey; and testing the theoretical consistency of the socio-psychological based propensities of the consumption pattern, through the rural-urban differentiation. Income elasticity by total coefficients in urban areas estimated 0.73, according to the permanent income hypothesis and 0.86 according to the life cycle hypothesis. Ignoring the wealth effect in models leads to an inefficient result. Therefore, alternative model comparisons with GLM reveal that more appropriate results have been obtained from the life cycle hypothesis.

Key words: Keywords: Consumption function, Life Cycle Hypothesis, Permanent Income Hypothesis, Generalized Linear Model, Rural-Urban. Jel Codes: D11, D12, D31.Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Fonksiyonu: Kır - Kent Analizi (2004-2013)

Ozet
Bu çalışmada, hanehalkı tüketim fonksiyonu, Türkiye örnekleminde kır/kent yerleşim yeri ayrımı üzerinden tahmin edilmektedir. Çalışmanın verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Hanehalkı Bütçe Anketi’ mikro veri tabanından (2004-2013) elde edilmiştir. Gelir ve harcama serilerindeki çarpıklık nedeniyle Genelleştirilmiş Doğrusal Model (GLM) kullanılmaktadır. Bu çalışmanın, yapılan önceki çalışmalardan temel farkları şu şekildedir: Türkiye’de hanehalkı verileri üzerinde tüketim fonksiyonunun tahmininde ilk kez Genelleştirilmiş Doğrusal Model kullanılmıştır. Ayrıca bu model üzerinden kır-kent ayrımlı tüketim davranışının tahmincileri yardımıyla, tüketim kalıbının birbirinden farklı oluşunun sosyo-psikolojik temelli önermelerin teorik tutarlılığı test edilmektedir. Sürekli gelir hipotezine göre, kentte yaşayan bir tüketicinin gelire göre harcama esnekliği toplam katsayılar itibariyle 0,73; yaşam boyu gelir hipotezine göre de 0,86’dır. Modelde servet etkisini ihmal etmek oldukça sapmalı bir sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla GLM modellemesiyle alternatif model karşılaştırmaları göstermektedir ki; ‘yaşam boyu gelir hipotezi’ ile daha uygun sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Tüketim fonksiyonu, Yaşam Boyu Gelir Hipotezi, Sürekli Gelir Hipotezi, Genelleştirilmiş Doğrusal Model, Kır-Kent. Jel Kodları: D11, D12, D31.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Recep Kök
Articles by Elif Ay Yalçınkaya
Articles by Mustafa Bilik
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Kok R, Yalcınkaya EA, Bilik M. [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105


Web Style

Kok R, Yalcınkaya EA, Bilik M. [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=2925 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17105


AMA (American Medical Association) Style

Kok R, Yalcınkaya EA, Bilik M. [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(116): 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105Vancouver/ICMJE Style

Kok R, Yalcınkaya EA, Bilik M. [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim. (2020), [cited January 04, 2024]; 31(116): 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105Harvard Style

Kok, R., Yalcınkaya, . E. A. & Bilik, . M. (2020) [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105Turabian Style

Kok, Recep, Elif Ay Yalcınkaya, and Mustafa Bilik. 2020. [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105Chicago Style

Kok, Recep, Elif Ay Yalcınkaya, and Mustafa Bilik. "[Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]." Ekonomik Yaklasim 31 (2020), 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105MLA (The Modern Language Association) Style

Kok, Recep, Elif Ay Yalcınkaya, and Mustafa Bilik. "[Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]." Ekonomik Yaklasim 31.116 (2020), 341-376. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17105APA (American Psychological Association) Style

Kok, R., Yalcınkaya, . E. A. & Bilik, . M. (2020) [Household Consumption Function in Turkey: Rural - Urban Analysis (2004-2013)]. Ekonomik Yaklasim, 31 (116), 341-376. Turkish. doi:10.5455/ey.17105

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]