E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009)

Leyla BAŞTAV.

Cited By:9

Abstract
The study aims to analyze US economy for the term 1990-2009 with emphasis on price formation and provide evidence on the mechanism through which business cycles occur. According to New Keynesian thinking major structural trait of the economy is non-clearing markets under imperfect competition with asymmetry and uncertainties. Generally empirical evidence is quite scarce in NK literature whereas theoretical research is abundant. Recent empirical research in the field has revealed evidence in favor of wage rigidity in developed economies. In this study econometric estimation of six equations on price formation has also revealed evidence for wage rigidity in the form of “inertia”. Inertia may be either due to expectations” or presence of “staggered wage contracts”. Thus we conclude that business cycle dynamics of fluctuations in output and employment should be followed in the labor markets and relevant models of the economy should concentrate on them to explain dynamics.

Key words: New Keynesian economics, business cycles, price rigidities, macroeconomic modelling, labor market structure. JEL Classification: E12, E31, E32.ABD Ekonomisinde Ücret ve Fiyat Yapışkanlığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma (1990-2009)

Ozet
Çalışmanın amacı ABD ekonomisini 1990-2009 döneminde fiyat oluşum mekanizmaları çerçevesinde analiz ederek ekonomik dalgalanmaları ortaya çıkaran mekanizmalar hakkında belirlemelerde bulunmaktır. Yeni Keynesyen görüşe göre ekonomilerde temel özellik asimetri ve belirsizliklerin bulunduğu aksak rekabetçi yapıda piyasaların tam rekabetçi dengeye ulaşamamasıdır. Yeni Keynesyen görüşe ilişkin fazlasıyla teorik yaklaşım varken bu alandaki ampirik çalışmalar yetersiz bulunmaktadır. Son dönemlerde bu alanda gerçekleştirilen ampirik araştırmalarda gelişmiş ülkelerde ücret katılığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada da altı fiyat denkleminin ekonometrik tahmini ile “atalet” şeklinde fiyat katılığının bulunduğu ortaya çıkmıştır. Atalet “beklentiler” veya “farklı vadelerde yenilenen ücret anlaşmalarının ” varlığına bağlı olarak görülebilir. Böylece, üretim ve istihdamdaki ekonomik dalgalanmaların çıkış dinamiği işgücü piyasalarından araştırılmalı ve ekonomik modellerde bu piyasalara yoğunlaşılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Keynesyen ekonomi, ekonomik dalgalanmalar, fiyat katılıkları, makroekonomik modeileme, işgücü piyasalarının yapısı. JEL Sınıflaması: E12, E31, E32.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Leyla BAŞTAV
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Leyla BAŞTAV. AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 45-64. doi:10.5455/ey.20017


Web Style

Leyla BAŞTAV. AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=34397 [Access: September 30, 2023]. doi:10.5455/ey.20017


AMA (American Medical Association) Style

Leyla BAŞTAV. AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 45-64. doi:10.5455/ey.20017Vancouver/ICMJE Style

Leyla BAŞTAV. AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim. (2011), [cited September 30, 2023]; 22(81): 45-64. doi:10.5455/ey.20017Harvard Style

Leyla BAŞTAV (2011) AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 45-64. doi:10.5455/ey.20017Turabian Style

Leyla BAŞTAV. 2011. AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 45-64. doi:10.5455/ey.20017Chicago Style

Leyla BAŞTAV. "AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009)." Ekonomik Yaklasim 22 (2011), 45-64. doi:10.5455/ey.20017MLA (The Modern Language Association) Style

Leyla BAŞTAV. "AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009)." Ekonomik Yaklasim 22.81 (2011), 45-64. Print. doi:10.5455/ey.20017APA (American Psychological Association) Style

Leyla BAŞTAV (2011) AN EMPIRICAL STUDY ON THE WAGE AND PRICE STICKINESS OF US ECONOMY (1990-2009). Ekonomik Yaklasim, 22 (81), 45-64. doi:10.5455/ey.20017

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]