E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Other 


Cover Page, Preface, Contents

Ekonomik Yaklaşım.

Abstract
Cover Page, Preface, Contents

Key words: Cover Page, Preface, ContentsKapak, Ön Sayfalar, İçindekiler

Ozet
Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler

Anahtar Kelimeler: Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ekonomik Yaklaşım
on Google
on Google Scholar

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ekonomik Yaklaşım. [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): i-ix. Turkish.


Web Style

Ekonomik Yaklaşım. [Cover Page, Preface, Contents]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=39117 [Access: August 17, 2023]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Ekonomik Yaklaşım. [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): i-ix. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Ekonomik Yaklaşım. [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited August 17, 2023]; 30(113): i-ix. Turkish.Harvard Style

Ekonomik Yaklaşım (2019) [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), i-ix. Turkish.Turabian Style

Ekonomik Yaklaşım. 2019. [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), i-ix. Turkish.Chicago Style

Ekonomik Yaklaşım. "[Cover Page, Preface, Contents]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), i-ix. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Ekonomik Yaklaşım. "[Cover Page, Preface, Contents]." Ekonomik Yaklasim 30.113 (2019), i-ix. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Ekonomik Yaklaşım (2019) [Cover Page, Preface, Contents]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), i-ix. Turkish.

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles