E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria

Amala Christiana OKOYE, Jude MBANASOR, Benjamin Chukwuemeka OKOYE.

Abstract
This study provides an empirical evidence on market behaviour among male and female smallholder sweetpotato farmers in South Eastern, Nigeria. A stratified sampling design using a multistage method was used to collect cross sectional data from 360 respondents in 2017. The results show that the male farmers participated more at farmgate sells while the female participated more in the market. The result on determinants of farmgate participation for the female farmers showed that age, number of extension contacts, household size, area of sweetpotato cultivated, yield, transportation cost and market orientation were positive and significant. While capital, household size, yield, transportation cost, and market orientation were positive for the male farmers. The important determinants for sales at the market include; area of sweetpotato cultivated, transportation cost, road condition and market orientation were positive and age negative for female farmers while the coefficients for level of education, household size, area of sweetpotato cultivated, transportation cost and market orientation were positive, while age and distance from farm to the market were negative for male farmers. The result raised policies if attended to might unlock and release benefits associated with sweetpotato marketing behavior. Such policies include: access to transport and good road network, use of quality planting seed for planting and farmers access to land. Formal or informal institutional arrangements like farmer groups should be encouraged as farmers can collectively access distant markets with good prices.

Key words: Participation, Farmgate, Market, Producers and Sweetpotato. Jel Codes: M31, Q13, Q18Güney Doğu Nijerya'daki Erkek ve Kadın Tatlıpatates Üreticisi Küçük Toprak Sahipleri Arasındaki Piyasa Davranışı için Bir Heckman Seçim Modeli Analizi

Ozet
Özet bulunmuyor

Anahtar Kelimeler:


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Amala Christiana OKOYE
Articles by Jude MBANASOR
Articles by Benjamin Chukwuemeka OKOYE
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

OKOYE AC, MBANASOR J, OKOYE BC. A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 1-23. doi:10.5455/ey.17000


Web Style

OKOYE AC, MBANASOR J, OKOYE BC. A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=4436 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.17000


AMA (American Medical Association) Style

OKOYE AC, MBANASOR J, OKOYE BC. A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 1-23. doi:10.5455/ey.17000Vancouver/ICMJE Style

OKOYE AC, MBANASOR J, OKOYE BC. A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited August 17, 2023]; 30(111): 1-23. doi:10.5455/ey.17000Harvard Style

OKOYE, A. C., MBANASOR, . J. & OKOYE, . B. C. (2019) A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 1-23. doi:10.5455/ey.17000Turabian Style

OKOYE, Amala Christiana, Jude MBANASOR, and Benjamin Chukwuemeka OKOYE. 2019. A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 1-23. doi:10.5455/ey.17000Chicago Style

OKOYE, Amala Christiana, Jude MBANASOR, and Benjamin Chukwuemeka OKOYE. "A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 1-23. doi:10.5455/ey.17000MLA (The Modern Language Association) Style

OKOYE, Amala Christiana, Jude MBANASOR, and Benjamin Chukwuemeka OKOYE. "A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria." Ekonomik Yaklasim 30.111 (2019), 1-23. Print. doi:10.5455/ey.17000APA (American Psychological Association) Style

OKOYE, A. C., MBANASOR, . J. & OKOYE, . B. C. (2019) A Heckman Selectivity Model Analyses of Market Behaviour Among Smallholder Sweetpotato Male and Female Farmers in South Eastern, Nigeria. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 1-23. doi:10.5455/ey.17000

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles