E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey

Kürşat ÇINAR, Tekin KÖSE.

Abstract
This article explores the factors affecting citizen satisfaction with public services for the Turkish case. By developing an index for citizen satisfaction and employing multi-level analysis to quantify the determinants of satisfaction; this article incorporates individual, household and local level explanatory variables. The empirical analysis is based on Life Satisfaction Survey of Turkish Statistical Institute, which is conducted in 2013 with 190,000 participants. While many factors account for citizen satisfaction, the article reveals that education level, interest in politics, and religiosity are the primary determinants of satisfaction from public services. The article maintains that with higher levels of educational attainment and political interest, people tend to have lower satisfaction levels. On the other hand, religious people tend to hold higher satisfaction levels with public services.

Key words: Public services, citizen satisfaction, multi-level analysis, Turkey. JEL Codes: C30, H11, H40, H83, P35Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. Vatandaş memnuniyetini etkileyen birçok faktör olsa da, bu makale kamu hizmetleri memnuniyetinin öncül belirleyicilerinin eğitim seviyesi, siyasete ilgi ve dindarlık seviyesi olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesi ve siyasete ilgisi yüksek vatandaşların kamu hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmektedir. Öte yandan dindarlık seviyesi arttıkça kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu hizmetleri, vatandaş memnuniyeti, çok düzeyli analiz, Türkiye. JEL kodları: C30, H11, H40, H83, P35


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Kürşat ÇINAR
Articles by Tekin KÖSE
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

CINAR K, KOSE T. [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001


Web Style

CINAR K, KOSE T. [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=16960 [Access: August 18, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17001


AMA (American Medical Association) Style

CINAR K, KOSE T. [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001Vancouver/ICMJE Style

CINAR K, KOSE T. [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited August 18, 2023]; 30(111): 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001Harvard Style

CINAR, K. & KOSE, . T. (2019) [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001Turabian Style

CINAR, Kurşat, and Tekin KOSE. 2019. [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001Chicago Style

CINAR, Kurşat, and Tekin KOSE. "[Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001MLA (The Modern Language Association) Style

CINAR, Kurşat, and Tekin KOSE. "[Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 30.111 (2019), 25-53. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17001APA (American Psychological Association) Style

CINAR, K. & KOSE, . T. (2019) [Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 25-53. Turkish. doi:10.5455/ey.17001

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles