E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks

Evrim İMER-ERTUNGA, Şerife Serap ÇAKAR.

Abstract
In this study, the effects of some bank specific characteristics on interest rate swap usage are examined for the period 2007Q3-2017Q4. For this purpose, dynamic panel data estimation is used for top six Turkish private commercial banks. The results suggest that a bank’s asset size, interest rate risk profile and its credit rating play a major role in its interest rate swap usage. However, asset quality, capital position and return performance are not significant determinants of interest rate swap usage. Therefore, the results indicate that creditworthiness of swap counterparties is an important consideration for market participants. Moreover, besides their possible economies-of-scale advantages in swap market participation, larger banks may also be perceived as more credible due to the “too-big-to-fail” perception. Furthermore, banks having greater dependence on interest margin profits seem to use interest rate swaps more intensively as well to reduce their interest rate exposure.

Key words: Interest Rate Swap Usage, Top Six Turkish Private Commercial Banks, Panel Estimation. JEL Codes: G12, G21, C23.Türk Bankalarının Faiz Swabı Kullanımı Üzerine Bir Panel Veri Yaklaşımı

Ozet
Bu çalışmada 2007Q3-2017Q4 arasındaki dönem için bankalara özgü bazı niteliklerin faiz swabı kullanımı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu amaçla, Türkiye’deki en büyük altı özel ticari banka icin dinamik panel veri yöntemi kullanılmaktadır. Sonuçlar bankaların toplam varlıkları, faiz oranı risk profili ve kredi notlarının faiz swabı kullanımı üzerinde belirgin etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak bankaların varlık kalitesi, sermaye pozisyonları ve karlılık performansları faiz swabı kullanımları üzerinde açıklayıcı değildir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar piyasa oyuncularının swap sözleşmelerinde karşı tarafın kredibilitesine önem verdiklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca swap piyasası katılımcıları için yarattığı olası ölçek ekonomileri avantajlarının yanında, büyük bankalar “batmayacak kadar büyük” olarak düşünülmekte ve bu yüzden kredibilitiesi yüksek olarak algılanabilmektedir. İlave olarak, faiz marjı kârlılığına daha bağımlı olan bankalar da faiz risklerini azaltmak amacıyla faiz swabını daha yoğun kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Faiz Swabı Kullanımı, Türkiye’deki En Büyük Altı Özel Ticari Banka, Panel Tahmini. JEL Kodları: G12, G21, C23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Evrim İMER-ERTUNGA
Articles by Şerife Serap ÇAKAR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İMER-ERTUNGA E, CAKAR S. A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 55-70. doi:10.5455/ey.17002


Web Style

İMER-ERTUNGA E, CAKAR S. A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=29799 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.17002


AMA (American Medical Association) Style

İMER-ERTUNGA E, CAKAR S. A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 55-70. doi:10.5455/ey.17002Vancouver/ICMJE Style

İMER-ERTUNGA E, CAKAR S. A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 03, 2024]; 30(111): 55-70. doi:10.5455/ey.17002Harvard Style

İMER-ERTUNGA, E. & CAKAR, . . S. (2019) A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 55-70. doi:10.5455/ey.17002Turabian Style

İMER-ERTUNGA, Evrim, and Şerife Serap CAKAR. 2019. A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 55-70. doi:10.5455/ey.17002Chicago Style

İMER-ERTUNGA, Evrim, and Şerife Serap CAKAR. "A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 55-70. doi:10.5455/ey.17002MLA (The Modern Language Association) Style

İMER-ERTUNGA, Evrim, and Şerife Serap CAKAR. "A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks." Ekonomik Yaklasim 30.111 (2019), 55-70. Print. doi:10.5455/ey.17002APA (American Psychological Association) Style

İMER-ERTUNGA, E. & CAKAR, . . S. (2019) A Panel Approach to the Determinants of Interest Rate Swap Usage of Turkish Banks. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 55-70. doi:10.5455/ey.17002

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]