E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector

Muhammet Sait IŞILDAK.

Abstract
Financial information produced by business can made more meaningful by ratio analysis and statistical analysis. The effect of 10 financial ratios, which are determined as independent variables, on Market Value / Book Value (PDD) ratio, which is determined as dependent variable, have examined by panel data analysis. After the limitation assumptions of panel data analysis were fulfilled, the analysis have started. Observation information about the financial statements of the 20 BIST companies used in the research was obtained from the Public Disclosure Platform (KAP) website. Financial ratios was determined by examining previously studies. As a result of the analysis, it was found except ADC, BO and HBK that It has been observed a 1% significance relate between PDD and financial ratios. ADC is correlated at 5% significance level and BO and HBK at 10% significance level. AK, ALD and ODC ratios is be in negatively relate and others, positively relate. As a result, the hypothesis that "there is a relationship between independent variables and dependent variable" is not rejected. These affects, whether positive or negative, are low in size.

Key words: Panel Data Analysis, BIST, Financial Ratio. JEL Codes: C23, L33, G30Finansal Oranların Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranına Etkisinin Panel Veri Analiziyle İncelenmesi: BIST’te Kayıtlı Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sektöründe Uygulama

Ozet
İşletmelerin ürettiği finansal bilgiler, oran analizi ve istatistiksel analiz ile daha anlamlı hale getirilebilir. Bağımsız değişkenler olarak belirlenen 10 adet finansal oranın bağımlı değişken olarak belirlenen Piyasa Değeri / Defter Değeri (PDD) oranına etkisi panel veri analiziyle incelenmiştir. Panel veri analizi sınırlayıcı varsayımları yerine getirildikten sonra analize geçilmiştir. Araştırmada kullanılan BİST'e kayıtlı 20 işletmenin finansal tablolarına ait gözlem bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) web sitesinden alınmıştır. Mali oranlar daha önce yapılan çalışmalar incelenerek belirlenmiştir. Analiz sonucunda, ADC, BO ve HBK hariç, PDD ve finansal oranlar arasında% 1 anlamlılık olduğu görülmüştür. ADC% 5 anlamlılık düzeyinde ve BO ve HBK% 10 anlamlılık düzeyinde ilişkilidir. AK, ALD ve ODC oranları negatif yönde, diğerleri ise pozitif yönde ilişkilidir. Sonuç olarak kullanılan "Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında ilişki vardır" hipotezi reddedilmemiştir. Bu etkiler olumlu veya olumsuz olsa da düşük boyuttadır.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, BİST, Finansal Oran. JEL Kodları: C23, L33, G30


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Muhammet Sait IŞILDAK
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Muhammet Sait IŞILDAK. [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003


Web Style

Muhammet Sait IŞILDAK. [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=69157 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17003


AMA (American Medical Association) Style

Muhammet Sait IŞILDAK. [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(111): 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003Vancouver/ICMJE Style

Muhammet Sait IŞILDAK. [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 03, 2024]; 30(111): 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003Harvard Style

Muhammet Sait IŞILDAK (2019) [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003Turabian Style

Muhammet Sait IŞILDAK. 2019. [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003Chicago Style

Muhammet Sait IŞILDAK. "[Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003MLA (The Modern Language Association) Style

Muhammet Sait IŞILDAK. "[Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]." Ekonomik Yaklasim 30.111 (2019), 71-100. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17003APA (American Psychological Association) Style

Muhammet Sait IŞILDAK (2019) [Investigation of the Effect of Financial Ratios on Market Value / Book Value Ratio by Panel Data Analysis: Application in BİST Registered Weaving, Garment and Leather Sector]. Ekonomik Yaklasim, 30 (111), 71-100. Turkish. doi:10.5455/ey.17003

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]