E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves

Cumali BOZPINAR.

Abstract
The debates on the global crisis in 2008 are still up to date. This study aims to explain the 2008 crisis in the context of Long Waves Theory. At this point, the theoretical explanations of the Marxist School in which Mandel is located come to the fore. There are two currents on Long Waves Theory: Post-Kondratieff Economists and Marxist School. In some empirical studies, both supportive and unsupportive results have been obtained on the views of Post-Kondratieff Economists. The debate on the 2008 global capitalism crisis continues. However, Marxist School economists explain the issue with a theoretical integrity. Contrary to what is known, "creative destruction" does not function in economic crises, but works in the recovery phase of the economic conjuncture. As the recent crisis shows, this is due to interventions in the “creative destruction” cycle.

Key words: The Theory of Long Waves, Post-Kondratieff Economists, Ernest Mandel. JEL Codes: B10, B14Uzun Dalgalar Teorisi Çerçevesinde 2008 Küresel Krizi

Ozet
2008 yılında yaşanan küresel krize ilişkin tartışmalar hâlâ güncelliğini korumaktadır. Bu çalışma, 2008 krizini Uzun Dalgalar Teorisi çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Bu noktada, Mandel’in içinde bulunduğu Marxist yaklaşımın teorik açıklamaları öne çıkmaktadır. Çalışmada öncelikle N. D. Kondratieff’in 1925 yılında kaleme aldığı “İktisadi Yaşamın Uzun Dalgaları” başlıklı makalesi ve Kondratieff sonrası gelişmeler incelenmekte, ardından Marxist iktisatçılardan E. Mandel’in görüşlerine ve bulgularına yer verilmektedir. Çalışma uzun dalgalar konusundaki ampirik çalışmalar, görüşler ve genel bir değerlendirme ile bitirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzun Dalgalar Teorisi, Post-Kondratieff İktisatçılar, Ernest Mandel. JEL Kodları: B10, B14.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Cumali BOZPINAR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Cumali BOZPINAR. [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005


Web Style

Cumali BOZPINAR. [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=81476 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17005


AMA (American Medical Association) Style

Cumali BOZPINAR. [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005Vancouver/ICMJE Style

Cumali BOZPINAR. [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited October 01, 2023]; 30(112): 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005Harvard Style

Cumali BOZPINAR (2019) [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005Turabian Style

Cumali BOZPINAR. 2019. [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005Chicago Style

Cumali BOZPINAR. "[The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005MLA (The Modern Language Association) Style

Cumali BOZPINAR. "[The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]." Ekonomik Yaklasim 30.112 (2019), 69-96. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17005APA (American Psychological Association) Style

Cumali BOZPINAR (2019) [The 2008 Global Crisis in The Context of The Theory of Long Waves]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 69-96. Turkish. doi:10.5455/ey.17005

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]