E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime

Ebru Nihal ORAL DIRIK, Alper GÜZEL.

Abstract
In recent years, Turkey has become the world’s leader in flour exports although there is no significant increase in the domestic wheat production. The increase in flour exports depends on wheat imports which is supported by the Inward Processing Regime. While these policies may hinder domestic wheat production, only half of the existing flour production capacity can be utilized in the country. To date, no studies have been found to address this issue in the literature. The purpose of this article is to examine Turkey’s wheat imports and flour exports under the inward processing regime with the help of an auto-regressive distributed lag model. Price and exchange rate elasticities of flour exports are also estimated with the model employed. The results indicate that wheat policy of Turkey may be misguided.

Key words: ARDL Model, Foreign Trade, Flour Exports. JEL Codes: Q10, F10, C30Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Türkiye’nin Un İhracatı

Ozet
Türkiye buğday üretiminde herhangi bir sıçrama yapmamasına rağmen son yıllarda un ihracatında dünyanın lider ülkesi haline gelmiştir. Bu ihracat Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında desteklenen buğday ithalatına bağımlıdır. Bu durum bir yandan ülkedeki buğday üretimini kösteklemekte diğer yandan tüm bu desteklere rağmen un üretiminde var olan üretim kapasitesinin ancak yarısı kullanılabilmektedir. Böylesi bir çarpıcı duruma rağmen literatürde bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada DİR kapsamında Türkiye’nin buğday ithalatı ve un ihracatı incelenmiş ve bir otoregresif gecikmesi dağıtılmış model yardımıyla un ihracatının fiyat ve döviz kuru esneklikleri heasaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Türkiye buğday politikasının yanlış yönlendirildiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: ARDL Modeli, Dış Ticaret, Un ihracatı. Jel Sınıflandırması: Q10, F10, C30


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ebru Nihal ORAL DIRIK
Articles by Alper GÜZEL
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

DIRIK ENO, GUZEL A. [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007


Web Style

DIRIK ENO, GUZEL A. [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=86515 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17007


AMA (American Medical Association) Style

DIRIK ENO, GUZEL A. [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007Vancouver/ICMJE Style

DIRIK ENO, GUZEL A. [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 03, 2024]; 30(112): 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007Harvard Style

DIRIK, E. N. O. & GUZEL, . A. (2019) [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007Turabian Style

DIRIK, Ebru Nihal ORAL, and Alper GUZEL. 2019. [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007Chicago Style

DIRIK, Ebru Nihal ORAL, and Alper GUZEL. "[Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007MLA (The Modern Language Association) Style

DIRIK, Ebru Nihal ORAL, and Alper GUZEL. "[Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]." Ekonomik Yaklasim 30.112 (2019), 45-68. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17007APA (American Psychological Association) Style

DIRIK, E. N. O. & GUZEL, . A. (2019) [Turkey’s Flour Exports Under the Inward Processing Regime]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 45-68. Turkish. doi:10.5455/ey.17007

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]