E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey

Saim KILIÇ, İhsan Uğur DELİKANLI, Ali ALP.

Abstract
In this study, the impact of regulatory sanction announcements by the Capital Markets Board (CMB) for the companies listed on Borsa İstanbul, their executives or investors holding shares on stock prices has been examined. It was also investigated whether it makes any difference according to (i) the index and the market in which the stock is traded, (ii) to whom the sanction was applied, and (iii) the type of sanction. For these purposes, in the period of March 2016 - March 2019, 42 sanction announcement cases by CMB were taken into consideration in the study and analyzed with the Case Study method. According to the results of the study; first, it has been found that the announcements of CMB’s sanctions have no a statistically significant impact on stock prices, in general. Second, no significant difference has been observed between the impact of criminal sanctions and of administrative sanctions on stock prices. Third, it has been observed that the index or market in which the stock is traded does not make a statistically significant difference in terms of the impact. Fourth, there was a weak evidence that the sanctions imposed directly on companies and/ or their managers had a statistically significant negative impact over the four-day time window. To sum up, it has been concluded that the Turkish capital market generally does not react to the CMB’s sanctions, but it rarely considers the sanctions imposed directly on the company and/or the executives of the company.

Key words: Regulatory sanctions, Capital Markets Board’s sanctions, Regulatory announcements, Abnormal return, Event study. JEL Codes: G14, G19.Düzenleyici Otorite Yaptırımlarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Ozet
Bu çalışmada, pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, şirketlerin yöneticileri veya pay senedi yatırımcıları hakkında bizzat piyasanın düzenleyicisi konumunda olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan yaptırım kararlarının kamuya duyurulmasının anılan şirketlerin pay senetleri fiyatları üzerindeki genel etkisi incelenmiştir. Ayrıca, bu etkinin; (i) pay senedinin içinde bulunduğu endekse ve işlem gördüğü pazara, (ii) kime yaptırım uygulandığına ve (iii) uygulanan yaptırımın türüne göre farklılık gösterip gösterilmediği de araştırılmıştır. Bu amaçlarla, Mart 2016 – Mart 2019 döneminde SPK’nın 42 adet yaptırım duyurusu inceleme kapsamına alınmış ve Olay Çalışması yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmamızda, ilk olarak, SPK tarafından duyurulan yaptırım kararlarının genel olarak pay senedi fiyatlarına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmadığı anlaşılmıştır. İkinci olarak, cezai yaptırımların pay senetlerinin fiyatı üzerindeki etkisi ile idari yaptırımların etkisi arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Üçüncü olarak, pay senedinin içinde bulunduğu endeks veya işlem gördüğü pazarın, yaptırımın etkisi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı saptanmıştır. Dördüncü olarak da, şirketlere ve/veya yöneticilerine uygulanan yaptırımların yalnızca olay gününden sonraki dört günlük zaman penceresinde istatistiksel olarak anlamlı ancak güçlü olmayan negatif etki yarattığı görülmüştür. Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, piyasanın SPK tarafından duyurulan yaptırımlara genel olarak tepki vermediğini; istisnai hallerde, doğrudan şirkete ve/veya şirketin yöneticilerine uygulanan yaptırımları kısmen dikkate aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düzenleyici otorite yaptırımları, Sermaye Piyasası Kurulu yaptırımları, Düzenleyici otorite duyuruları, Anormal getiri, Olay çalışması. JEL Kodları: G14, G19.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Saim KILIÇ
Articles by İhsan Uğur DELİKANLI
Articles by Ali ALP
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

KILIC S, DELİKANLI U, ALP A. [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004


Web Style

KILIC S, DELİKANLI U, ALP A. [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=72465 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17004


AMA (American Medical Association) Style

KILIC S, DELİKANLI U, ALP A. [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004Vancouver/ICMJE Style

KILIC S, DELİKANLI U, ALP A. [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 03, 2024]; 30(112): 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004Harvard Style

KILIC, S., DELİKANLI, . . U. & ALP, . A. (2019) [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004Turabian Style

KILIC, Saim, İhsan Uğur DELİKANLI, and Ali ALP. 2019. [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004Chicago Style

KILIC, Saim, İhsan Uğur DELİKANLI, and Ali ALP. "[Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004MLA (The Modern Language Association) Style

KILIC, Saim, İhsan Uğur DELİKANLI, and Ali ALP. "[Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]." Ekonomik Yaklasim 30.112 (2019), 19-43. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17004APA (American Psychological Association) Style

KILIC, S., DELİKANLI, . . U. & ALP, . A. (2019) [Impact of Regulatory Sanctions on Stok Prices: Evidence from Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 19-43. Turkish. doi:10.5455/ey.17004

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]