E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences

Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Hatice BAŞKAYA, Serkan ÖZDEMİR.

Abstract
The independence of houses in real estate market from each other in terms of quality, quantity and location; their heterogeneity; uniqueness of parties in the real estate market, the characteristics of the market as well as variations attributed to the immovable properties create a value for each variable and thereby enabled the development of hedonic price model. This model is a significant tool in urban housing market researches where the location and the quality of the housing are analyzed in combination. However, the fact that the hedonic price model is not employed meticulously by every researcher, and is specific to the region/neighborhood where the data is collected affect the extensive use of the solution models by other researchers and decision-making bodies. For this purpose, producing a chronological list on use of hedonic price model for housing is significant in shedding light to future studies. Furthermore, the study aims to compile various researches in the world (in English and Turkish) conducted by using hedonic price model for housings (apartment house), identify the variables commonly used in the model, compare the conclusions and therefore contribute to the literature. In this study, 281 numbers of research articles published in English and Turkish using Hedonic Price Model have been found. Types and numbers of variables, the number of observations, research area, mathematical patterns used in these studies and so on comparisons were made in terms of features.

Key words: Housing, Housing market, Hedonic price model, Factors affecting house prices. JEL Codes: R31, C01Konutlarda Hedonik Fiyat Modeli Üzerine Bir Literatür İncelemesi

Ozet
Gayrimenkul piyasası içerisinde yer alan konutun nitelik, nicelik ve konumuna göre birbirinden bağımsız ve heterojen oluşu, konut piyasasındaki tarafların benzersizliği, konut piyasasının niteliği, taşınmaz mallarına atfedilen değerdeki bir takım farklılıklar, her bir değişken için bir değerin oluşmasına ve dolayısıyla hedonik fiyat modelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim bu model, konutun yer seçiminin ve kalitesinin bir arada incelendiği kentsel konut piyasası araştırmalarında kullanılan önemli bir araçtır. Ancak, hedonik fiyat modelinin her araştırmacı tarafından titizlikle uygulanmaması, söz konusu modelin sadece verisi toplanan bölge/mahalle’ye özgü olması, çözüm modellerinin diğer araştırmacılar ve karar alma organları tarafından yaygın kullanımını etkilemektedir. Bu amaçla konutlarda hedonik fiyat modelinin kullanımına dair kronolojik bir listenin ortaya konulması, bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, Dünya’da geçmişten günümüze değin konut (apartman dairesi) üzerine hedonik fiyat modeli kullanılarak yapılmış (Türkçe ve İngilizce) çalışmaların bir araya getirilmesi, modelde çoğunlukla kullanılan değişkenlerin tespiti, model sonuçlarının karşılaştırılması ve bu şekilde literatüre katkı sağlaması da hedeflenmektedir. Çalışmada şu ana kadar HFM kullanılarak İngilizce ve Türkçe yayınlanmış 281 adet araştırma makalesine rastlanılmıştır. Söz konusu çalışmalarda kullanılan değişken türleri ve sayısı, gözlem sayısı, araştırma alanı, kullanılan matematiksel kalıplar vb. özellikler açısından karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konut, Konut piyasası, Hedonik fiyat modeli, Konut fiyatını etkileyen faktörler. JEL Kodu: R31, C01


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ
Articles by Hatice BAŞKAYA
Articles by Serkan ÖZDEMİR
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

GUNDOĞMUŞ ME, BAŞKAYA H, OZDEMİR S. [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006


Web Style

GUNDOĞMUŞ ME, BAŞKAYA H, OZDEMİR S. [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=86093 [Access: April 11, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.17006


AMA (American Medical Association) Style

GUNDOĞMUŞ ME, BAŞKAYA H, OZDEMİR S. [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(112): 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006Vancouver/ICMJE Style

GUNDOĞMUŞ ME, BAŞKAYA H, OZDEMİR S. [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited April 11, 2023]; 30(112): 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006Harvard Style

GUNDOĞMUŞ, M. E., BAŞKAYA, . H. & OZDEMİR, . S. (2019) [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006Turabian Style

GUNDOĞMUŞ, Mehmet Erdemir, Hatice BAŞKAYA, and Serkan OZDEMİR. 2019. [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006Chicago Style

GUNDOĞMUŞ, Mehmet Erdemir, Hatice BAŞKAYA, and Serkan OZDEMİR. "[A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006MLA (The Modern Language Association) Style

GUNDOĞMUŞ, Mehmet Erdemir, Hatice BAŞKAYA, and Serkan OZDEMİR. "[A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]." Ekonomik Yaklasim 30.112 (2019), 1-18. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17006APA (American Psychological Association) Style

GUNDOĞMUŞ, M. E., BAŞKAYA, . H. & OZDEMİR, . S. (2019) [A Literature Review on Hedonic Price Model in Residences]. Ekonomik Yaklasim, 30 (112), 1-18. Turkish. doi:10.5455/ey.17006

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]