E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey

Ünal SEVEN.

Abstract
In the aftermath of the global financial crisis, growth rates declined in the world economies, especially in developed countries, and the course of global growth has settled on a lower path. During the same period, the Turkish economy has performed relatively strong growth and has been ahead of similar countries in the context of its growth performance. However, more structural reforms covering the entire ecosystem are needed to enter the path of sustainable growth in Turkey. By using two different methodologies, namely the OECD-Going for Growth and World Economic Forum’s Global Competitiveness Index methodologies, we aim to explore the main reform gaps of Turkey and make policy recommendations for the policymakers. The results show that, relative to high performing comparators, Turkey’s structural reform gaps are greatest in labor market, technological readiness and research and development innovation. Weak or poor implementation of policies in these areas impact negatively on productivity, and hence economic growth.

Key words: Structural reforms, Reform gaps, Turkey. JEL Codes: E60, H10, 011, O47.Türkiye'nin Yapısal Reform İhtiyacının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi

Ozet
Küresel finansal kriz sonrasında dünya ekonomilerinde, özellikle gelişmiş ülkelerde, büyüme oranları düşmüş ve küresel büyümenin seyri daha düşük bir patika izlemiştir. Aynı dönemde, Türkiye ekonomisi nispeten güçlü bir büyüme kaydetmiş ve büyüme performansı bağlamında benzer ülkelerin önünde yer almıştır. Ancak, Türkiye'de sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmek için tüm ekosistemi kapsayan daha fazla yapısal reforma ihtiyaç vardır. Bu çalışma, OECD ve Dünya Ekonomik Forumu’nun reform açığı belirleme yöntemlerini kullanarak Türkiye'nin temel reform boşluklarını araştırmayı ve politika yapıcılar için reform önerileri yapmayı amaçlamaktadır. Analiz sonuçları, yüksek performanslı ülke gruplarına kıyasla, Türkiye'nin yapısal reform boşluklarının en fazla işgücü piyasasında, teknolojik adaptasyonda ve Ar-Ge yeniliklerinde olduğunu göstermektedir. Bu alanlardaki politikaların zayıf veya kötü uygulanması üretkenliği ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yapısal reformlar, Reform ihtiyaçları, Türkiye. JEL Sınıflaması: E60, H10, 011, O47


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ünal SEVEN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Unal SEVEN. Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 23-49. doi:10.5455/ey.17010


Web Style

Unal SEVEN. Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=81635 [Access: January 04, 2024]. doi:10.5455/ey.17010


AMA (American Medical Association) Style

Unal SEVEN. Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 23-49. doi:10.5455/ey.17010Vancouver/ICMJE Style

Unal SEVEN. Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 04, 2024]; 30(113): 23-49. doi:10.5455/ey.17010Harvard Style

Unal SEVEN (2019) Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 23-49. doi:10.5455/ey.17010Turabian Style

Unal SEVEN. 2019. Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 23-49. doi:10.5455/ey.17010Chicago Style

Unal SEVEN. "Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 23-49. doi:10.5455/ey.17010MLA (The Modern Language Association) Style

Unal SEVEN. "Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey." Ekonomik Yaklasim 30.113 (2019), 23-49. Print. doi:10.5455/ey.17010APA (American Psychological Association) Style

Unal SEVEN (2019) Identifying and Prioritizing the Structural Reforms for Turkey. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 23-49. doi:10.5455/ey.17010

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]