E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Residential Energy Efficiency: Turkish Case

Aysun Korucan, Serap Türüt Aşık, Elif Akbostancı.

Abstract
Energy efficiency plays a crucial role in sustaining economic growth, reducing emissions and ensuring energy security. Similar to many countries, Turkey has also emphasized energy efficiency and specified this issue as one of her primary goals. This study is the first one that analyzes electricity consumption and efficiency at the provincial level for Turkey based on a frontier analysis. It aims to estimate residential electricity demand function for Turkey between 2008 and 2015, to provide relative efficiency scores of provinces and to reveal determinants of inefficiency. Empirical results show that having higher income, inhabiting in densely populated provinces and living at detached houses increase electricity consumption. Turkish households in general do not use electricity for heating and cooling. When high income households are considered, evidence of electricity use for cooling is found. Based on inefficiency effects equation, being a well-educated female and being married improves efficiency. The provinces located in coastal areas and those with higher loss-illegal electricity use rates are more inefficient. The policies implemented after 2007 did not have a significant impact on efficiency.

Key words: Keywords: Residential, Efficiency in Electricity Use, Stochastic Frontier Analysis, Turkey. JEL Codes: Q40, L94.Konutta Enerji Etkinliği: Türkiye Örneği

Ozet
Enerjinin etkin ve verimli kullanımı ekonomik büyümenin sürdürülmesi, emisyonların azaltılması ve enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülke gibi Türkiye’de enerji verimliliğine önem vermiş ve bu konuyu öncelikli hedeflerinden birisi haline getirmiştir. Bu çalışma, sınır analizine dayalı olarak Türkiye için il düzeyinde elektrik tüketimi ve tüketimde etkinliği analiz eden ilk çalışmadır. 2008-2015 yılları arasında Türkiye için konut elektrik talep fonksiyonunu tahmin etmeyi, illerin göreli etkinlik skorlarını elde etmeyi ve etkinsizliğin belirleyicilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ampirik sonuçlar, daha yüksek gelire sahip olmanın, yoğun nüfuslu illerde ve müstakil evlerde yaşamanın elektrik tüketimini artırdığını göstermektedir. Türkiye’deki haneler ısıtma ve soğutma amaçlı genel olarak elektriğe yönelmemektedir. Yüksek gelirli haneler göz önüne alındığında ise, daha çok soğutma için elektrik kullanıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Etkinsizlik etkileri denklemine göre, kadınların eğitim düzeyinin yüksek olması ile evli olmak elektrik tüketiminde etkinliği artırmaktadır. Kıyı bölgelerinde bulunan iller ile kayıp-kaçak elektrik kullanım oranları daha yüksek olan iller daha etkinsiz olanlardır. 2007'den sonra uygulanan verimlilik politikalarının etkinlik/verimlilik üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Konut, Elektrik Kullanımında Etkinlik, Stokastik Sınır Analizi, Türkiye. JEL Kodları: Q40, L94.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Aysun Korucan
Articles by Serap Türüt Aşık
Articles by Elif Akbostancı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

AK, Aşık ST, Akbostancı E. Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 381-414. doi:10.5455/ey.21002


Web Style

AK, Aşık ST, Akbostancı E. Residential Energy Efficiency: Turkish Case. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=86690 [Access: August 17, 2023]. doi:10.5455/ey.21002


AMA (American Medical Association) Style

AK, Aşık ST, Akbostancı E. Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim. 2021; 32(121): 381-414. doi:10.5455/ey.21002Vancouver/ICMJE Style

AK, Aşık ST, Akbostancı E. Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim. (2021), [cited August 17, 2023]; 32(121): 381-414. doi:10.5455/ey.21002Harvard Style

, A. K., Aşık, . S. T. & Akbostancı, . E. (2021) Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 381-414. doi:10.5455/ey.21002Turabian Style

, Aysun Korucan, Serap Turut Aşık, and Elif Akbostancı. 2021. Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 381-414. doi:10.5455/ey.21002Chicago Style

, Aysun Korucan, Serap Turut Aşık, and Elif Akbostancı. "Residential Energy Efficiency: Turkish Case." Ekonomik Yaklasim 32 (2021), 381-414. doi:10.5455/ey.21002MLA (The Modern Language Association) Style

, Aysun Korucan, Serap Turut Aşık, and Elif Akbostancı. "Residential Energy Efficiency: Turkish Case." Ekonomik Yaklasim 32.121 (2021), 381-414. Print. doi:10.5455/ey.21002APA (American Psychological Association) Style

, A. K., Aşık, . S. T. & Akbostancı, . E. (2021) Residential Energy Efficiency: Turkish Case. Ekonomik Yaklasim, 32 (121), 381-414. doi:10.5455/ey.21002

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles