Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Ekonomik Yaklasim. Year: 2017, Volume: 28, Issue: 102

  Araştırma Makalesi

 1. Ekonomik Büyümenin Talep Unsurlarına Göre Analizi: Yapısal Ayrıştırma Modeli
  Analysis of Economic Growth With Regard To Demand Components: Structural Decomposition Model [Turkish]
  Necla Ayaş
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 1-30
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.36100

 2. ABD Makroekonomik Haber Anonslarının Borsa İstanbul Pay Endeks Futures Piyasası Üzerine Etkileri: Yüksek Frekanslı Veriler Bazında Bir Analiz
  The Effects of US Macroeconomic News Announcements on Borsa Istanbul Stock Index Futures Market: An Analysis Based on High Frequency Data [Turkish]
  İbrahim Yaşar Gök, Sefa Topuz
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 31-64
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.36101

 3. Terörün Mali Ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Analizi
  The Economic and Fiscal Effects of Terrorism: The Analysis of Turkey [Turkish]
  Sevda Akar, Evren İpek
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 65-85
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.36102

 4. Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Kalitesi ve Bölgesel Gelişme
  Government Quality and Regional Development in Turkey [English]
  Burhan Can Karahasan
  Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(102): 87-117
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/ey.36103

AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed InThe articles in Ekonomik Yaklasim are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.