ISSN 1300-1868
 

Original Research (Original Article) 


Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey

Selcen ÖZTÜRK, Dilek BAŞAR, Işın KORTAN SARAÇOĞLU.

Abstract
Equity in the use of health care services is an issue which has increasingly been on the health policy agenda in recent years in almost all countries. The aim of this study is to examine equity in the use of health care services in Turkey (separately for outpatient and inpatient care services) using “Health Surveys” for the years 2008, 2010 and 2012 obtained from the Turkish Statistical Institute by employing the Gini index. The results indicate that individuals belonging to the lower income group in the use of health services in Turkey are disadvantaged and, which implies the existence of inequity. The change of the Gini index by years indicates that 2010 is the year when the inequity is at its lowest level. It is observed that the degree of inequity for outpatient and inpatient health care services increased after 2010. However, the level of inequity for outpatient care continued to decline after 2010. In 2012, it is observed that the degree of inequity at its highest level for inpatient health care services.

Key words: Equity, Health care utilization, Gini index. Jel Codes: I12, I14, D63.Sağlık Hizmetleri Kullanımında Hakkaniyet: Türkiye Örneği

Ozet
Sağlık hizmetleri kullanımında hakkaniyet, hemen hemen tüm ülkelerin sağlık politikalarının gündeminde olan bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık hizmetleri kullanımında (ayakta ve yataklı bakım tedavi hizmetleri için ayrı ayrı) hakkaniyet konusunun Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen “Sağlık Araştırması” anketlerinin 2008, 2010 ve 2012 yılları kullanılarak Gini endeksi yardımıyla araştırılmasıdır. Elde edilen bulgular, yıllar itibariyle Türkiye’de sağlık hizmetleri kullanımında alt gelir grubuna mensup bireylerin dezavantajlı olduğu ve böylece hakkaniyetsizliklerin mevcut olduğuna işaret etmektedir. Gini endeksinin yıllar itibariyle değişimine bakıldığında ise hakkaniyetsizliğin en düşük olduğu yılın 2010 yılı olduğu görülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri ve ikinci basamak (yataklı bakım) sağlık hizmetleri için hakkaniyetsizliğin 2010 yılından sonra arttığı gözlemlenmektedir. Ancak, ikinci basamak (ayakta bakım) hizmetleri için hakkaniyetsizlik düzeyi 2010 yılından sonra da azalmaya devam etmiştir. 2012 yılında ise ikinci basamak (yataklı bakım) sağlık hizmetlerinde hakkaniyetsizlik derecesinin en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hakkaniyet, Sağlık Hizmetleri Kullanımı, Gini endeksi. Jel Sınıflaması: I12, I14, D63.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selcen ÖZTÜRK
Articles by Dilek BAŞAR
Articles by Işın KORTAN SARAÇOĞLU
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3400
Downloaded: 691
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103


Web Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. http://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=263665 [Access: July 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/ey.38103


AMA (American Medical Association) Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. 2017; 28(105): 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103Vancouver/ICMJE Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim. (2017), [cited July 20, 2019]; 28(105): 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103Harvard Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU (2017) [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103Turabian Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. 2017. [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103Chicago Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. "[Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28 (2017), 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103MLA (The Modern Language Association) Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU. "[Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]." Ekonomik Yaklasim 28.105 (2017), 95-127. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.38103APA (American Psychological Association) Style

Selcen OZTURK, Dilek BASAR, Isin KORTAN SARACOGLU (2017) [Equity in the Use of Health Care Services: Case of Turkey]. Ekonomik Yaklasim, 28 (105), 95-127. Turkish. doi:10.5455/ey.38103