E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2020, Volume: 31, Issue: 115

  Diğer

 1. Kapak, Ön Sayfalar, İçindekiler
  Cover Page, Preface, Contents [Turkish]
  Ekonomik Yaklaşım
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): i-ix
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Belirleyicileri
  The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers [English]
  Arda ULUDAĞ, Gül İpek TUNÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 127-159
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17012

 4. Türkiye İmalat Sanayinde Teknoloji Yayılımı ve Özümseme Kapasitesi: 2003-2017 Dönemi
  Technology Spillovers and Absorptive Capacity in Turkey's Manufacturing Industry: 2003-2017 Period [Turkish]
  İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat EMİKÖNEL
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 161-183
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17017

 5. Küresel İnovasyon Sistem tasarımı: Bir Oyun Alanı Olarak G20
  Global Innovation System Design: G20 as a Playground [English]
  Erkan ERDİL , Özgür Kadir ÖZER
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 185-229
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17020

 6. Parayla Saadet Olur mu? Mutluluk Kuznets Eğrisinin Japonya için Analizi
  Can Money Buy Happiness? Analysis of Happiness Kuznets Curve for Japan [Turkish]
  Veli Yilanci, Hakan Eryuzlu
  Ekonomik Yaklasim. 2020; 31(115): 231-250
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.17101