E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2022, Volume: 33, Issue: 125

  Diğer

 1. Kapak ve Ön Sayfalar
  Kapak ve Ön Sayfalar [Turkish]
  Kapak ve Ön Sayfalar
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): i-xxii
  » Abstract » PDF

 2. Araştırma Makalesi

 3. Döviz Kuru Geçişkenliği ve Türkiye’de Enflasyonun Tarihsel Ayrıştırması
  Exchange Rate Pass-Through and Historical Decomposition of Inflation in Turkiye [Turkish]
  Özlem Yiğit
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 379-428
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.24000

 4. Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Tespiti: Aydın İli Kent Merkezi Örneği
  Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center [Turkish]
  Mehmet Erdemir Gündoğmuş , Hatice Başkaya
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 429-452
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.24001

 5. Kripto Paraların Kağıt Paralar ile Ekonomide Birlikte Varoluş Koşullarına Bir Varlık Piyasası Yaklaşımı: Sıfırın Altındaki Bölge.
  An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero. [English]
  Mehmet Koray Sıkı, Erkan Erdil
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 453-478
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.24002

 6. Lojistik Alt Yapısı Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor Mu? Türkiye'den Ampirik Deliller
  Does Logistics Infrastructure Affect Economic Boost? Empirical Evidence from Turkey [English]
  Mücahit Çitil, Yasir Küçükşahin
  Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 479-510
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.24003Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles