E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.

Mehmet Koray Sıkı, Erkan Erdil.

Abstract
This study aims to construct a theoretical framework for the usage of cryptocurrencies together with fiat currencies in a coexistence economy to estimate the future effects of cryptocurrencies on the world economy. In this model, Bitcoin is used as a representative cryptocurrency, the uncertainties behind it are taken into consideration measuring by the variance of the expected returns on it. The model has three agents such as buyers, miners, and sellers. Buyers have to decide how much fraction of their initial wealth they spend either on Bitcoin or fiat money in the intention both to consume goods and services and to invest in the asset market. Buyers’ problem of choice is solved by considering their risk attitudes. Miners select the optimal mining effort to validate the transactions to have maximum gain. They gain rewards as Bitcoin and transaction fees, but they incur the cost of electricity as long as they exert effort to mine Bitcoin. Sellers sell their goods and services in the goods market to buyers and have no important effect on the usage of Bitcoin in this model. The study reveals the coexistence conditions of cryptocurrencies and fiat money based on the agents’ (buyers, miners, and sellers) optimization decisions. Overall, the “return-motive” creates the main intuition of using Bitcoin as a medium of exchange in the goods market. The uncertainties behind cryptocurrencies, the transaction and electricity fees, and people’s risk attitudes construct the main determinants of the condition of using cryptocurrencies together with the fiat currencies.

Key words: Cryptocurrencies, Asset Market, Fiat Money, Uncertainty and Information. JEL codes: D82, E42, O30.Kripto Paraların Kağıt Paralar ile Ekonomide Birlikte Varoluş Koşullarına Bir Varlık Piyasası Yaklaşımı: Sıfırın Altındaki Bölge.

Ozet
Bu çalışma kripto paraların dünya ekonomisi üzerindeki gelecek etkilerini tahmin edebilmek amacıyla kripto paraların kağıt para ile ekonomide birlikte kullanıma yönelik teorik bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. Kurulan modelde, Bitcoin temsili kripto para olarak kullanılmaktadır, içerdiği belirsizlikler beklenen getirilerinin varyansıyla ölçülerek göz önünde bulundurulmaktadır. Modelde alıcı, madenci ve satıcı olmak üzere üç iktisadi aktör bulunmaktadır. Alıcılar hem mal ve hizmet tüketimi hem de varlık piyasasına yatırım yapma motifiyle birlikte ilk varlıklarının hangi orandaki kısmının Bitcoin’e ya da kağıt paraya harcayacağını belirlemek zorundadır. Alıcıların seçim problemi risk tutumlarını göz önünde bulundurarak çözülmektedir. Madenciler maksimum getiriyi sağlamak amacıyla işlemleri doğrulayarak optimal madencilik çabalarını belirlerler. Ödüllerini Bitcoin ve işlem ücreti şeklinde alırlar ancak Bitcoin madenciliği yaparken elektrik maliyetine de katlanmaktadırlar. Satıcılar alıcılara mal ve hizmetlerini mal piyasasında satarlar ve bu modelde Bitcoin’in kullanımı üzerinde bir etkileri bulunmamaktadır. Çalışma aktörlerin (alıcılar, madenciler ve satıcılar) optimizasyon kararlarına dayanan kripto paraların ve kağıt paraların birlikte var olma koşullarını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, “getiri motifi” Bitcoin’in mal piyasasındaki değişim aracı olarak kullanılmasının ana sezgisini oluşturur. Kripto paraların içerdiği belirsizlikler, işlem ve elektrik ücretleri, insanların risk tutumları kripto paraların kağıt paralar ile birlikte kullanılma koşullarını belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kripto Paralar, Varlık Piyasası, Kağıt Para, Belirsizlik ve Bilgi. JEL kodları: D82, E42, O30.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Koray Sıkı
Articles by Erkan Erdil
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Sıkı MK, Erdil E. An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 453-478. doi:10.5455/ey.24002


Web Style

Sıkı MK, Erdil E. An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=107523 [Access: August 18, 2023]. doi:10.5455/ey.24002


AMA (American Medical Association) Style

Sıkı MK, Erdil E. An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 453-478. doi:10.5455/ey.24002Vancouver/ICMJE Style

Sıkı MK, Erdil E. An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited August 18, 2023]; 33(125): 453-478. doi:10.5455/ey.24002Harvard Style

Sıkı, M. K. & Erdil, . E. (2022) An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 453-478. doi:10.5455/ey.24002Turabian Style

Sıkı, Mehmet Koray, and Erkan Erdil. 2022. An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 453-478. doi:10.5455/ey.24002Chicago Style

Sıkı, Mehmet Koray, and Erkan Erdil. "An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 453-478. doi:10.5455/ey.24002MLA (The Modern Language Association) Style

Sıkı, Mehmet Koray, and Erkan Erdil. "An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.." Ekonomik Yaklasim 33.125 (2022), 453-478. Print. doi:10.5455/ey.24002APA (American Psychological Association) Style

Sıkı, M. K. & Erdil, . E. (2022) An Asset Market Approach to the Conditions on the Usage of Cryptocurrencies with Fiat Currencies in a Coexistence Economy: The Land under Zero.. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 453-478. doi:10.5455/ey.24002

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles