E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center

Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Hatice Başkaya.

Abstract
The aim of this study is determining the meaningful variables and unlike the hedonic price model work will be established using actual sales prices Hedonic Price Model is to determine which would be the variable of meaningful will emerge and parameters magnitude at what level. unlike studies which were previously conducted on house prices y using hedonic price model in Turkey
The aim of this study is the determination of the variables affecting the house prices by using the Hedonic Price Model on the houses where 759 numbers real purchase-sale data have been collected from seller or purchaser in Aydın city center in the last year. All the houses that were subject to sale in 2018 regarding the residences in eighteen neighborhoods in the city center of Aydın were taken into consideration and the transactions (real purchases and sales) of the parties in the deed by agreement. In this study, hedonic price model is used, lin-lin, log-lin and log-log model forms are analyzed and log-lin form is found to give better results. Ten dummy variables and thirteen continious variables totaly twenty three independent variables included in the model, and 13 of them are found statistically important. These variables are such as gross living area of the flat, number of rooms, number of floors, have more than one front, having two or more bathrooms, presence of elevator, presence of swimming pool, natural gas heating, apartment building on boulevard, distance to the bazaar, distance to the mall and, distance to the nearest school. The adjusted R2 of the equation is found 85.6 %.

Bu çalışmanın amacı, daha önce Türkiye’de konut fiyatları üzerine yapılmış Hedonik Fiyat Modeli çalışmalarından farklı olarak, gerçek satış fiyatları kullanılarak kurulacak Hedonik Fiyat Modeli ile hangi değişkenlerin anlamlı çıkacağı ve parametre büyüklüklerinin ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Bu amaçla son bir yıl içinde Aydın kent merkezinde 759 adet bizzat konutu satın alan veya satan kişiler ile yapılan anket sonucu toplanan verilere Hedonik Fiyat Modeli uygulanmıştır. Aydın kent merkezinde toplam onsekiz mahalledeki konutlara ilişkin 2018 yılında satışa konu olmuş bütün konutlar dikkate alınmış, tarafların el sıkışıp anlaşarak tapuda yaptıkları işlemler (gerçek alım-satımlar) dikkate alınmıştır. Çalışmada doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik model formlarında çözümleme yapılmış, yarı logaritmik formda yapılan çözümlemenin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Modele 13’ü sürekli, 10’u kukla değişken olmak üzere toplam 23 adet bağımsız değişken dahil edilmiş, 13 bağımsız değişken istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu değişkenler; dairenin brüt kullanım alanı, dairedeki salon hariç oda sayısı, dairenin bulunduğu katın sayısı, bina yaşı, dairenin birden fazla cepheli olması, dairede iki ve daha fazla banyo olması, dairenin bulunduğu apartmanda asansör, yüzme havuzu, doğalgaz olması, dairenin bulunduğu apartmanın bulvar üzerinde olması, çarşıya uzaklık, AVM’ye uzaklık ve en yakın ilköğretim okuluna uzaklıktır. Denklemin düzeltilmiş R2’si % 85,6 olarak bulunmuştur

Key words: Real Estate, Real Estate Market, Real Estate Valuation, Hedonic Price, Housing Prices,JEL Codes: R30,R31,C01Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Tespiti: Aydın İli Kent Merkezi Örneği

Ozet
Bu çalışmanın amacı, daha önce Türkiye’de konut fiyatları üzerine yapılmış Hedonik Fiyat Modeli çalışmalarından farklı olarak, gerçek satış fiyatları kullanılarak kurulacak Hedonik Fiyat Modeli ile hangi değişkenlerin anlamlı çıkacağı ve parametre büyüklüklerinin ne düzeyde olacağının belirlenmesidir. Bu amaçla son bir yıl içinde Aydın kent merkezinde 759 adet bizzat konutu satın alan veya satan kişiler ile yapılan anket sonucu toplanan verilere Hedonik Fiyat Modeli uygulanmıştır. Aydın kent merkezinde toplam onsekiz mahalledeki konutlara ilişkin 2018 yılında satışa konu olmuş bütün konutlar dikkate alınmış, tarafların el sıkışıp anlaşarak tapuda yaptıkları işlemler (gerçek alım-satımlar) dikkate alınmıştır. Çalışmada doğrusal, yarı logaritmik ve tam logaritmik model formlarında çözümleme yapılmış, yarı logaritmik formda yapılan çözümlemenin daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Modele 13’ü sürekli, 10’u kukla değişken olmak üzere toplam 23 adet bağımsız değişken dahil edilmiş, 13 bağımsız değişken istatistiki açıdan önemli bulunmuştur. Bu değişkenler; dairenin brüt kullanım alanı, dairedeki salon hariç oda sayısı, dairenin bulunduğu katın sayısı, bina yaşı, dairenin birden fazla cepheli olması, dairede iki ve daha fazla banyo olması, dairenin bulunduğu apartmanda asansör, yüzme havuzu, doğalgaz olması, dairenin bulunduğu apartmanın bulvar üzerinde olması, çarşıya uzaklık, AVM’ye uzaklık ve en yakın ilköğretim okuluna uzaklıktır. Denklemin düzeltilmiş R2’si % 85,6 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Gayrimenkul Piyasası, Gayrimenkul Değerleme, Hedonik Fiyat, Konut Fiyatları. JEL Kodları:R30, R31, C01.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Mehmet Erdemir Gündoğmuş
Articles by Hatice Başkaya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001


Web Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=104924 [Access: January 03, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.24001


AMA (American Medical Association) Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. 2022; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Vancouver/ICMJE Style

MEG, Başkaya H. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim. (2022), [cited January 03, 2024]; 33(125): 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Harvard Style

, M. E. G. & Başkaya, . H. (2022) [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Turabian Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. 2022. [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001Chicago Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. "[Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]." Ekonomik Yaklasim 33 (2022), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001MLA (The Modern Language Association) Style

, Mehmet Erdemir Gundoğmuş, and Hatice Başkaya. "[Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]." Ekonomik Yaklasim 33.125 (2022), 429-452. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.24001APA (American Psychological Association) Style

, M. E. G. & Başkaya, . H. (2022) [Determination of Factors Affecting Housing Prices by Hedonic Price Model: The Case of Aydın City Center]. Ekonomik Yaklasim, 33 (125), 429-452. Turkish. doi:10.5455/ey.24001

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]