E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN.

Cited By:41

Abstract
Kuznets (1955) pointed out that in the beginning of development process, when development improved, income inequality increased. But in the middle of development process, income inequality will decrease concurrently with development. Kuznets Curve has not been accepted drastically. It is still unproven. This study investigates the relation between income inequality and economic growth, namely, the Kuznets inverse-U curve, in Turkey. Because of the absence of reliable time series data for Turkey, we postulate that data of income inequality and GDP per capita on about regions that are defined by nuts 2 impersonates the process of Turkey's development. Estimation results gathered from cross-section analysis show that there is no evidence of a significant inverse Kuznets curve for Turkey in this study.

Key words: Kuznets Curve, Income Inequality, Economic Growth, Poverty, Regional Development, TurkeyTÜRKİYE'DE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ: KUZNETS EĞRİSİ GEÇERLİ Mİ?

Ozet
Kuznets (1955) ünlü makalesinde ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında gelir eşitsizliğinin kalkınma ile birlikte artacağını, ancak ekonomik gelişme devam ettikçe önce gelir eşitsizliğinin artma eğiliminin duracağını, ardından da azalacağını ileri sürmüştür. Kuznets'in ABD, İngiltere ve Almanya'nın sınırlı veri seti ile ulaştığı bu hipotez, günümüze kadar birçok çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Kuznets'in teorik zeminden yoksun bu yaklaşımına gerek ampirik gerekse de teorik yaklaşımlarla bir zemin oluşturmayı amaçlayan ve bu alandaki literatürü derinleştiren birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmada Türkiye'nin verilerini kullanarak Kuznets Eğrisinin Türkiye için geçerli olup olmadığını test etmeyi amaçladık. Ancak Türkiye'nin gelir dağılımına ait tutarlı ve anlamlı bir zaman serisi olmadığından, Türkiye'nin "Düzey 2" olarak tanımlanmış farklı gelişmişlik düzeyine sahip bölgelerinin gelir dağılımı verileri kullanılarak kesit analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye'de Kuznets Eğrisi ters-U şeklinde değil, U şeklindedir. Üçüncü dereceden belirlenen bir fonksiyonla yapılan analizde de Türkiye'ye ait Kuznets Eğrisinin U şeklinde olduğu görülmüştür. Yani Türkiye'de büyüme/kalkınma ile gelir dağılımı eşitsizliği arasında önce ters yönlü ancak daha sonra aynı yönlü bir ilişki mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Kuznets Eğrisi, Kalkınma, Büyüme, Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Bölgesel Gelişme Farkı, Türkiye


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim TOKATLIOĞLU
Articles by Murat ATAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642


Web Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156154 [Access: January 04, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.10642


AMA (American Medical Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Vancouver/ICMJE Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited January 04, 2024]; 18(65): 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Harvard Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN (2007) [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Turabian Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. 2007. [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642Chicago Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. "[INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642MLA (The Modern Language Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN. "[INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 25-58. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10642APA (American Psychological Association) Style

İbrahim TOKATLIOĞLU, Murat ATAN (2007) [INTER-REGİONAL DIFFERENCIES IN TERMS OF DEVELOPMENT AND INCOME INEQUALITY IN TURKEY: IS KUZNETS INVERSE-U CURVE VALID?]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 25-58. Turkish. doi:10.5455/ey.10642

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]