E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy

Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ.

Abstract
In 1980s, the inflation literature has been enriched by questioning conventional causality relationship between the money growth and inflation. In this literature, the interaction between monetary and fiscal authority have been got more importance. Initially, in this study, the approaches that enriched the literature, has been described theoritically by using these relationships. Afterwards, in 1989:2-2004:4, for Turkish Economy, we tried to determined the relationship between the money and the finance authority by analyzing the impulse response functions. After, by using this knowledge, we also tried to commented the inflationary process. In treated period, the application results, suggests that a fiscal dominant policy exist in Turkish Economy and inflation is a fiscal driven monetary fact.

Key words: Monetary Growth, Budget Deficits, Inflation, Ricardian Equivalence, Dominant Authority.TÜRKİYE EKONOMİSİ'NDE ENFLASYONİST SÜREÇTE BASKIN OTORİTE TESPİTİNE İLİŞKİN UYGULAMALI ÇALIŞMA

Ozet
1980'li yıllarda, para arzı-enflasyon ilişkileri arasında geleneksel olarak varolduğu savunulan nedensellik ilişkisinin kopukluğunun deneyimlenmesi ile enflasyona ilişkin literatür zenginleşmiştir. Bu zenginleşme ile para ve maliye otoriteleri arasındaki karşılıklı ilişkiler daha fazla önem kazanmış ve bu otoritelerin karşılıklı ilişkileri farklı iktisat politikası rejimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak para ve maliye otoritelerine farklı roller tanımlayarak enflasyonist süreci açıklamaya çalışan teorik yaklaşımlara yer verilmiş, ardından etki-tepki analizi ile 1989:2-2004:4 döneminde Türkiye ekonomisinde baskın otoritenin tespiti ve bunun aracılığıyla da enflasyon sürecinin yakın durduğu yaklaşım belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulama sonuçları, ele alınan dönemde, maliye otoritesi baskın bir yapının hakim olduğunu ve enflasyonun mali kaynaklı parasal bir olgu olarak ortaya çıktığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Parasal Büyüme, Bütçe Açıkları, Enflasyon, Ricardocu Denklik, Baskın Otorite


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Fatma DAVARCIOĞLU ÖZAKTAŞ
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643


Web Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156155 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10643


AMA (American Medical Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Vancouver/ICMJE Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited October 01, 2023]; 18(65): 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Harvard Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ (2007) [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Turabian Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. 2007. [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643Chicago Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. "[An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643MLA (The Modern Language Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ. "[An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 59-70. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10643APA (American Psychological Association) Style

Fatma DAVARCIOĞLU OZAKTAŞ (2007) [An Empirical Study on Determination of the Dominant Authority in the Inflationary Process of Turkish Economy]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 59-70. Turkish. doi:10.5455/ey.10643

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]