E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE

Bahadır AYDIN.

Cited By: 1

Abstract
Although it has been a long time since the start of its implementation, "contractual agricultural production model" which especially began to spread in nineties, has crucial differences than other contractual agricultural production models. In the past, it had a large share in production with its application to sugar beet production. Today, the model has its applications in a large part of the industrial type agricultural products. In the beginning, this model included the public sector participation. Nowadays, the initial model has been replaced by a practice based on private contracts that have no legal foundation at all. In the transformed model, the public sector is excluded and the model is transformed into a Structure in which the main sides are small farmers and big agricultural enterprises. This structural transformation resulted in both the unjust treatment of small farmers and obstacles to the planning of agricultural production at macro level. This study aims at emphasizing the negative aspects that are created by the contractual agricultural production model.

Key words: Contractual Agricultural Production Model, Agricultural Production PlanningTARIMDA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Ozet
Uygulanmaya başlaması oldukça eskiye dayanmakla beraber, özellikle 1990'lı yıllarda yaygınlaşmaya başlayan "sözleşmeli üretim modeli" önemli farklılıklar göstermektedir. Geçmişte şeker pancarı üretimi ile tarımsal üretimde önemli yer tutan model, günümüzde sanayi tipi tarım ürünlerinin önemli bir kısmında uygulanır hale gelmiştir. Ancak, kamu kesiminin de dahil olduğu bu model, günümüzde yerini hiçbir yasal dayanağı olmayan tek taraflı, sadece üretici firmaların koşulları belirlediği sözleşmelerle yapılan bir uygulamaya bırakmıştır. Modelde kamu ayağı tamamen devre dışı kalmış ve küçük çiftçi ile büyük tarım işletmelerinin taraf olduğu bir yapıya dönüşmüştür. Bu yapı değişikliği,bir yandan küçük çiftçinin mağduriyetine yol açarken, diğer yandan makro çerçevede tarımsal üretimde planlamanın önünü kesen özellikler taşımaktadır. Çalışmada bu olumsuzluklar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sözleşmeli Üretim Modeli, Tarımsal Üretim Planlaması


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Bahadır AYDIN
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
-

This Article Cited By the following articles

Sözleşmeli Tarımsal Üretim: DİTAP Modeli
2020; (): 81.

1
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Bahadır AYDIN. [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645


Web Style

Bahadır AYDIN. [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=156158 [Access: April 12, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.10645


AMA (American Medical Association) Style

Bahadır AYDIN. [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim. 2007; 18(65): 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645Vancouver/ICMJE Style

Bahadır AYDIN. [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim. (2007), [cited April 12, 2023]; 18(65): 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645Harvard Style

Bahadır AYDIN (2007) [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645Turabian Style

Bahadır AYDIN. 2007. [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645Chicago Style

Bahadır AYDIN. "[CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]." Ekonomik Yaklasim 18 (2007), 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645MLA (The Modern Language Association) Style

Bahadır AYDIN. "[CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]." Ekonomik Yaklasim 18.65 (2007), 91-105. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.10645APA (American Psychological Association) Style

Bahadır AYDIN (2007) [CONTRACTUAL PRODUCTION MODEL IN AGRICULTURE]. Ekonomik Yaklasim, 18 (65), 91-105. Turkish. doi:10.5455/ey.10645

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]