E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks

Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı.

Abstract
Networks consist of agents and the activities of them. A large number of studies in mainstream economics focus on the activities of homogenous agents. However it is clear that the reality is quite different. In fact, economic systems involve many heterogeneous agents and their complex interactions. To overcome this weakness of the classical perspective, in recent years, direction of the studies has changed towards the complex networks. Agent based modeling and simulation (ABMS) is a powerful tool for analyzing such systems. Model enables interacting agents to assess individually their positions and make decisions on the basis of a set of rules that configure the system. The aim of this study is to guide the researchers who are interested in agent based modeling of complex networks, by examining its vide range of applications. Accordingly, first a brief explanation of complexity and complex systems is given. Then a literature survey on the studies concerning agent based modeling applications of social network is presented and suggestions are given for some promising applications.

Key words: Complex Networks, Agent-Based Modeling, Complexity Economics. JEL Classifications: C63, C69.Karmaşık Ağlara Ajan Bazlı Yaklaşım Üzerine Bir Literatür Çalışması

Ozet
Ağlar, ajanlar ve onların faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yerleşik iktisat içerisindeki çok sayıda çalışma homojen ajanların faaliyetleri üzerine odaklanmaktadır; ancak gerçek hayatta durumun böyle olmadığı bilinmektedir. Ekonomik sistemler birçok heterojen ajanı ve onların birbirleri ile olan karmaşık ilişkilerini içermektedir. Klasik yaklaşımın söz konusu eksikliğini gidermek amacı ile çalışmaların yönü karmaşık ağlara (comlex networks) doğru kaymıştır. Ajan Bazlı Modelleme ve Simülasyon (ABMS) bu tür sistemleri analiz etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Model, sistemi yapılandıran bir dizi kural temelinde etkileşim içerisinde olan ajanların durumlarını ve karar alma faaliyetlerini bireysel olarak değerlendirmeye imkan tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı, karmaşık ağların ajan bazlı modellenmesine ilgi duyan araştırmacılara konunun çok çeşitli uygulamaları incelenerek yol gösterici olmaktır. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle karmaşıklık ve karmaşık sistemler hakkında kısa bir bilgi verilmekte, daha sona ise sosyal ağlar üzerine uygulanan ajan bazlı modeller anlatılmakta ve son olarak önü açık olan bazı uygulama alanları ile ilgili öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karmaşık Ağlar, Ajan-Bazlı Modelleme, Kompleksite İktisadı. JEL Sınıflaması: C63, C69.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hale Kırer
Articles by Yasemin Asu Çırpıcı
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28. doi:10.5455/ey.35900


Web Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=163685 [Access: October 01, 2023]. doi:10.5455/ey.35900


AMA (American Medical Association) Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28. doi:10.5455/ey.35900Vancouver/ICMJE Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited October 01, 2023]; 27(98): 1-28. doi:10.5455/ey.35900Harvard Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı (2016) A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 1-28. doi:10.5455/ey.35900Turabian Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. 2016. A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 1-28. doi:10.5455/ey.35900Chicago Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. "A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 1-28. doi:10.5455/ey.35900MLA (The Modern Language Association) Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı. "A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 1-28. Print. doi:10.5455/ey.35900APA (American Psychological Association) Style

Hale Kırer, Yasemin Asu Cırpıcı (2016) A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 1-28. doi:10.5455/ey.35900

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]