E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

FUNDA YURDAKUL, MEHMET ÖZCAN.

Cited By:1

Abstract
This study aims to construct economic models for a short-term interest series using the Taylor rule and Interest Smoothing rule and to obtain ex-post and ex-ante forecast values for the short-term interest series based on the constructed models. Given the ex-post forecast values for the short-term interest series based on these models, the actual and ex-post forecast values for short-term interest rate were found to be close to one another during the period 2014(1)-2014(3). The actual and forecast values for short-term interest rate were at about 9% particularly during the last three quarters, which indicates that a tight monetary policy was adopted during the period in question. Inview of the ex-ante forecast values, the actual short-term interest rate value was10.58% in the 2014(4) period, while the ex-ante forecast value was 9.13% for the same period.

Key words: Taylor’s Monetary Rule, Interest Smoothing Rule, Least Squares Method, Ex-post Forecast, Ex-ante Forecast. JEL Classification: E43Forecasting for the Short-Term Interest Series: An Empirical Study on Turkey

Ozet
Bu çalışmanın amacı, kısa vadeli faiz serisi için Taylor kuralı ve Faiz Düzleştirme kuralından yararlanarak ekonometrik modeller kurmak ve kurulan bu modeller çerçevesinde kısa vadeli faiz serisinin örneklem içi (ex-post) ve örneklem dışı (ex-ante) öngörü değerlerini elde etmektir. Kurulan modeller çerçevesinde, kısa vadeli faiz oranı için yapılan örneklem içi öngörü değerlerine bakıldığında, 2014(1)-2014(3) döneminde, kısa vadeli faiz oranının gerçekleşen değerleri ile örneklem içi öngörü değerleri birbirlerine yakın çıkmıştır. Özellikle son üç çeyrekte kısa vadeli faiz oranının gerçek ve öngörü değerlerinin %9 larda olması, para politikasının dönem boyunca sıkı tutulduğu anlamına gelmektedir. Örneklem dışı öngörü değerlerine bakıldığında, kısa vadeli faiz oranının 2014(4) dönemindeki gerçek değeri %10.58 iken, örneklem dışı öngörü değeri % 9.13 bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Taylor Para Kuralı, Faiz Düzleştirme Kuralı, EKK yöntemi, Örneklem İçi Öngörü, Örneklem Dışı Öngörü. JEL Sınıflandırma: E43


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by FUNDA YURDAKUL
Articles by MEHMET ÖZCAN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927


Web Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=182614 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.35927


AMA (American Medical Association) Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927Vancouver/ICMJE Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited October 01, 2023]; 27(98): 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927Harvard Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN (2016) [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927Turabian Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. 2016. [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927Chicago Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. "[Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927MLA (The Modern Language Association) Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN. "[Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 29-49. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35927APA (American Psychological Association) Style

FUNDA YURDAKUL, MEHMET OZCAN (2016) [Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 29-49. Turkish. doi:10.5455/ey.35927

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]