E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 98

  Original Article
 1. Karmaşık Ağlara Ajan Bazlı Yaklaşım Üzerine Bir Literatür Çalışması
  A Survey of Agent-Based Approach of Complex Networks [English]
  Hale Kırer, Yasemin Asu Çırpıcı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 1-28
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35900

 2. Original Article
 3. Forecasting for the Short-Term Interest Series: An Empirical Study on Turkey
  Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü: Türkiye Üzerine Bir Uygulama [Turkish]
  FUNDA YURDAKUL, MEHMET ÖZCAN
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 29-49
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35927

 4. Original Article
 5. Avrupa Parasal Birliği’nin Krizi, Geleneksel Teoriler ve Avrupa Entegrasyonu’nun Post-Keynesyen Eleştirisi
  The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration [Turkish]
  Alpaslan Akçoraoğlu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35903

 6. Original Article
 7. İşsizliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kalma Kararı Üzerinde Etkisi
  THE EFFECT OF CIVILIAN UNEMPLOYMENT ON REENLISTMENT DECISION IN TURKISH ARMED FORCES [English]
  Julide Yıldırım, Nebile Korucu, Semsettin Karasu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 87-114
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35904

 8. Original Article
 9. Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor Mu? Türk İmalat Sanayisi İçin Bir Verimlilik Analizi
  Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry [English]
  Selcen Öztürk, Dilek Kılıç
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35907

 10. Original Article
 11. Türkiye’de Finansal Gelişme ile Finansal Kırılganlık İlişkisi, 1990-2014 Dönemi
  The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014 [Turkish]
  Nimet Varlık
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35909

 12. Original Article
 13. Türkiye Kimya ve Petro-kimya Sanayilerinde Pazar Gücü Endeksleri
  Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey [English]
  Ekrem Kalkan
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35920

 14. Original Article
 15. Banka Yapısal Reform Girişimlerine bir Bakış ve Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Üzerinden Tartışma
  A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability [English]
  Burçhan Sakarya
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35926

 16. Original Article
 17. Solow Büyüme Modeli Genişletilerek Bir Bölgesel Çevre Değişimi ve Ekonomik Büyüme Çalışması
  A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model [English]
  wei-bin zhang
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/ey.35931Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]