E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey

Ekrem Kalkan.

Abstract
The Lerner index is a measure of the market power, which is the ability of pricing above marginal cost. This measure serves as a theoretical and empirical tool for modeling market structure. In this paper, the Lerner indices are estimated for manufacturing industries of chemicals, industrial chemicals, petroleum refineries, miscellaneous petroleum and coal products, rubber and plastic products in Turkey. The econometric model which is used in this study requires data on capital stock. However, data on capital stock is not available in statistical databases. Therefore, in this paper the capital stock is calculated using data on investment and depreciation rate. As an alternative to this, the power capacity is used as a proxy for capital stock. Results show that the second approach yields lower Lerner index. Another finding is that the type of ownership (private or public) does not make significant difference in Lerner index estimates. Finally, some industries using a large share of capital in their production process have higher market power.

Key words: Market power, Lerner index, Price-cost margin, Petrochemicals, Solow residuals. JEL Classification: L10, L65, L71.Türkiye Kimya ve Petro-kimya Sanayilerinde Pazar Gücü Endeksleri

Ozet
Pazar gücü kavramı firmaların marjinal maliyetlerinin üzerinde fiyatlama yapabilme kapasiteleri anlamına gelmektedir ve Lerner endeksi ile ölçülür. Bu endeks, piyasa yapısını analiz eden çalışmalarda bir teorik ve ampirik kavram olarak kullanılır. Bu makalede, Türkiye'nin kimyasal ürün imalatı, petrol rafinerisi, petrol ve kömür ürünleri imalatı, lastik ve plastik ürünler imalatı sanayilerinin Lerner endeksleri tahmin edilmektedir. Kullanılan ekonometrik model sermaye stoğu bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Ancak sermaye stoğu verileri hakkında yayınlanan istatistikler bulunmadığı için bu makalede yatırım ve yıpranma verileri kullanılarak sermaye stoğu tahmini yapılmıştır. Buna alternatif olarak kurulu güç verileri sermaye stoğu yerine kullanılmıştır. Bu veriler ile yapılan Lerner endeksi tahminleri bu makalede türetilen sermaye stoğu verileri ile yapılan tahminlerden daha düşük çıkmaktadır. Çalışmanın bir diğer sonucu ise pazar gücünün, mülkiyetin kamuda veya özel sektörde olması bakımından önemli derecede farklılık göstermemesidir. Son olarak, görece sermaye yoğunluğu yüksek sektörlerde pazar gücü daha yüksek çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pazar gücü, Lerner endeksi, Fiyat-maliyet marjı, Petrokimya, Solow artığı. JEL Sınıflaması: L10, L65, L71.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Ekrem Kalkan
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
Bresnahan, T.F. (1989). Empirical Studies Of Industrial With Market Power. In R. Schmalense & R.D. Willig (Eds.), Handbook of Industrial Organization, Vol.2. (pp. 1011-1057). Amsterdam: NorthHolland.
Domowitz, I., Hubbard, R.G., & Petersen, B.C. (1986a). Business Cycles and the Relationship Between Concentration and Price-Cost Margins. Rand Journal of Economics, 17, 1-17. [DOI via Crossref]   
Domowitz, I., Hubbard, R.G., & Petersen, B.C. (1986b). The Intertemporal Stability of the Concentration-Margins Relationship. The Journal of Industrial Economics, 35, 13-33. [DOI via Crossref]   
Domowitz, I., Hubbard, R.G., & Petersen, B.C. (1988). Market Structure and Cyclical Fluctuations in U.S. Manufacturing. Review of Economics and Statistics, 70, 55-66. [DOI via Crossref]   
Fisher, F.M. (1987). On The Misuse of Profits-Sales Ratio to Infer Monopoly Power. Rand Journal of Economics, 18(3), 384-396. [DOI via Crossref]   
Hall, R. (1986). Market Structure and Macroeconomic Fluctuations. In Brookings Papers on Economic Activity, 2, 285-338. [DOI via Crossref]   
Hall, R. (1988). The Relation Between Price And Marginal Cost In U.S. Industry. Journal of Political Economy, 96, 921-947. [DOI via Crossref]   
Martins J., Scarpetta S., & Pilat D. (1996a). Mark-Up Ratios in Manufacturing Industries: Estimates For 14 OECD Countries. OECD Economics Department Working Papers, 162, 1-47.
Martins J., Scarpetta S., & Pilat D. (1996b). Mark-Up Pricing, Market Structure and The Business Cycle. OECD Economic Studies, 27, 71-105.
Mc Farland H. (1988). Evaluating Q As an Alternative to the Rate of Return in Measuring Profitability. The Review Of Economics And Statistics, 70, 614-622. [DOI via Crossref]   
Norrbin S. (1993). The Relation Between Price and Marginal Cost in U.S. Industry: A Contradiction. Journal of Political Economy, 101, 1149-1164. [DOI via Crossref]   
Roeger, W. (1995). Can Imperfect Competition Explain the Difference between Primal and Dual Productivity Measures? Estimates for U.S. Manufacturing. Journal of Political Economy, 103, 316- 330. [DOI via Crossref]   
Solow, R. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39, 312-320. [DOI via Crossref]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ekrem Kalkan. Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198. doi:10.5455/ey.35920


Web Style

Ekrem Kalkan. Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=177391 [Access: April 11, 2023]. doi:10.5455/ey.35920


AMA (American Medical Association) Style

Ekrem Kalkan. Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 177-198. doi:10.5455/ey.35920Vancouver/ICMJE Style

Ekrem Kalkan. Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited April 11, 2023]; 27(98): 177-198. doi:10.5455/ey.35920Harvard Style

Ekrem Kalkan (2016) Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 177-198. doi:10.5455/ey.35920Turabian Style

Ekrem Kalkan. 2016. Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 177-198. doi:10.5455/ey.35920Chicago Style

Ekrem Kalkan. "Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 177-198. doi:10.5455/ey.35920MLA (The Modern Language Association) Style

Ekrem Kalkan. "Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 177-198. Print. doi:10.5455/ey.35920APA (American Psychological Association) Style

Ekrem Kalkan (2016) Market Power Indices of the Industries of Chemicals and Petro-Chemicals in Turkey. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 177-198. doi:10.5455/ey.35920

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles
 • [Türkçe Başlık Yok]
  TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY [English]
  Jülide Yıldırım Öcal, Nadir Öcal
  Ekonomik Yaklasim. 2004; 15(52-53): 131-141
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10503
  Cited : 17 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 11 times [Click to see citing articles]

 • TEŞVİKLERİN BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  The Impact of Investment Incentives on Regional Economic Growth: An Empirical Analysis [Turkish]
  Nuri YAVAN
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 65-104
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.20018
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması
  Impacts of Climate Change on Wheat Yield in Turkey: A Heterogeneous Panel Study [Turkish]
  Ozan Eruygur, Selin Özokcu
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(101): 219-255
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.35944
  Cited : 9 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract & References » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 8 times [Click to see citing articles]