E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014

Nimet Varlık.

Cited By: 2

Abstract
Aim of the study is to investigate the relationship between financial development and financial fragility in Turkey. For this purpose, firstly financial development index (FDI) and financial fragility index (FFI) are constructedby using Principal Component Analysis (PCA) for the period of 1990Q1-2014Q4 with quarterly data. These indices are seemed to explain the financial appearance of Turkey. Then, Johansen cointegration test and Augmented Granger Causality test based on Vector Error Correction Model (VECM) are implementedin order to investigate the relationship between two indices. Emprical results show that there is a long-term relationship between indices. Furthermore, it is seemed that the direction of relationship is statistically significant unidirectional causality from FDI to FFI in the short term.

Key words: Financial Development, Financial Fragility, Index, Principal Component Analysis, VECM. JEL Codes: C10, E44, G10.Türkiye’de Finansal Gelişme ile Finansal Kırılganlık İlişkisi, 1990-2014 Dönemi

Ozet
Çalışmanın amacı, Türkiye’de finansal gelişme ile finansal kırılganlık arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, öncelikle Temel Bileşenler Analizi (PCA) kullanılarak 1990:1-2014:4 dönemi için çeyrek dönemlik verilerle finansal gelişme endeksi (FGE) ve finansal kırılganlık endeksi (FKE) oluşturulmaktadır. Bu endekslerin, Türkiye’nin finansal görünümünü açıkladığı görülmektedir. Ardından, iki endeks arasındaki ilişkiyi incelemek için Johansen eşbütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeline (VECM) dayalı Geliştirilmiş Granger Nedensellik testi uygulanmaktadır. Ampirik bulgular, endeksler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kısa dönemde, ilişkinin yönünün FGE’den FKE’ye doğru tek yönlü istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Finansal Kırılganlık, Endeks, Temel Bileşenler Analizi, VECM. JEL Kodları: C10, E44, G10.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Nimet Varlık
on Google
on Google Scholar


This Article Cited By the following articles

Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Derinleşme Açısından Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama
2019; 14(2): 291.

1
 
Türkiye’de Finansal Gelişme Ve Finansal Kırılganlık İlişkisi Üzerine Bir Analiz: 2007-2019
2021; 16(63): 1164.

2
 
How to Cite this Article
Pubmed Style

Nimet Varlık. [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909


Web Style

Nimet Varlık. [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=188526 [Access: August 17, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.35909


AMA (American Medical Association) Style

Nimet Varlık. [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909Vancouver/ICMJE Style

Nimet Varlık. [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited August 17, 2023]; 27(98): 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909Harvard Style

Nimet Varlık (2016) [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909Turabian Style

Nimet Varlık. 2016. [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909Chicago Style

Nimet Varlık. "[The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909MLA (The Modern Language Association) Style

Nimet Varlık. "[The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 141-176. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35909APA (American Psychological Association) Style

Nimet Varlık (2016) [The Relationship between Financial Development and Financial Fragility in Turkey, the period of 1990-2014]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 141-176. Turkish. doi:10.5455/ey.35909

Most Viewed Articles
 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Most Cited Articles