E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry

Selcen Öztürk, Dilek Kılıç.

Cited By:4

Abstract
The link between productivity and agglomeration is important to answer the question ‘Do firms benefit from agglomeration?’ This study aims to investigate such link using proper proxies and econometric methods. This study employs the Ellison and Glaeser index and Total Factor Productivity to represent agglomeration economies and productivity levels in Turkish manufacturing industries, using 1980-2001 panel data. TFP is measured using SFA and then regressed along agglomeration and other control variables using a dynamic system GMM estimation method. This estimation method allows to account for the dynamic nature of TFP and also the possible endogeneitiy between productivity and agglomeration. The results indicate that Turkish manufacturing industries stand as an example to negative externalities.

Key words: Regional Economics, Agglomeration, Productivity, Turkish manufacturing industry, GMM. JEL classifications: R12, D24, C23.Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor Mu? Türk İmalat Sanayisi İçin Bir Verimlilik Analizi

Ozet
Verimlilik ve kümelenme arasındaki ilişki 'Firmalar Kümelenmeden Yararlanıyor mu?' sorusunu cevaplayabilmek için önemlidir. Bu çalışma söz konusu ilişkiyi uygun vekil değişkenler ve ekonometrik yöntemler aracılığıyla incelemektedir. Bu çalışmada kümelenmeyi temsil etmesi açısından Ellison ve Glaeser endeksi ve verimliliği temsil etmesi açısından Toplam Faktör Verimliliği kullanılmıştır. Çalışmada Türk imalat sanayisi için 1980-2001 yıllarına ilişki panel veri setinden yararlanılmıştır. Toplam Faktör Verimliliğinin ölçülmesinde tercih edilen yöntem Stokastik Üretim Sınırı yöntemidir. Daha sonra Toplam Faktör Verimliliği bağımlı değişken olarak kullanılmış ve kümelenme ve diğer kontrol değişkenleri sisteme dahil edilerek dinamik sistem GMM yöntemi ile tahmin edilmiştir. Bu yolla Toplam Faktör Verimliliğinin dinamik yapısı ve Toplam Faktör Verimliliği ve Kümelenme arasındaki potansiyel endojen ilişki dikkate alınmaktadır. Sonuçlar, Türk imalar sanayisinin negatif dışsallık literatürüne bir örnek teşkil ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel İktisat, Kümelenme, Verimlilik, Türk İmalat Sanayisi, GMM. JEL Kodları: R12, D24, C23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Selcen Öztürk
Articles by Dilek Kılıç
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140. doi:10.5455/ey.35907


Web Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=177609 [Access: October 01, 2023]. doi:10.5455/ey.35907


AMA (American Medical Association) Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 115-140. doi:10.5455/ey.35907Vancouver/ICMJE Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited October 01, 2023]; 27(98): 115-140. doi:10.5455/ey.35907Harvard Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc (2016) Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 115-140. doi:10.5455/ey.35907Turabian Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. 2016. Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 115-140. doi:10.5455/ey.35907Chicago Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. "Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 115-140. doi:10.5455/ey.35907MLA (The Modern Language Association) Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc. "Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 115-140. Print. doi:10.5455/ey.35907APA (American Psychological Association) Style

Selcen Ozturk, Dilek Kılıc (2016) Do Firms Benefit From Agglomeration? A Productivity Analysis For Turkish Manufacturing Industry. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 115-140. doi:10.5455/ey.35907

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]