E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability

Burçhan Sakarya.

Abstract
Following the 2007-8 Global Crisis, a significant shift is observed towards the international regulatory approach about the banks. Apart from reform efforts from international institutions such as the IMF, G20 and BIS, several proposals are also set forward in some advanced financial systems. Moreover, it is debated that, these so called structural bank reform efforts, offer a chance to indirectly solve the issue of “To-big-to-fail” problem, the SIFI-“Systemically Important Financial Institution” problem by its new title. In this study the fundamental characteristics of globally known structural bank reform initiatives are compared. Then panel data analysis conducted for the Turkish commercial banks for the 2002-2012 period to investigate the effect of diversification on profitability to test for variation in bank activities.

Key words: Structural Reforms in Banking, Turkish Banking Sector. JEL Codes: G21, G01, C23.Banka Yapısal Reform Girişimlerine bir Bakış ve Türk Bankacılık Sektörünün Karlılığı Üzerinden Tartışma

Ozet
2007-2008 Küresel Krizinin ardından bankacılık alanında uluslararası düzenleme yaklaşımında belirgin bir değişim gözlenmektedir. Bazı gelişmiş finansal sistemlerde, IMF, G20 ve BIS gibi uluslararası kuruluşlara ek olarak farklı yapısal reform önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca, yapısal (banka) reformları olarak tanımlanan bu girişimler, “batmak için çok büyük” ya da yeni ifadesiyle “sistemik önemi haiz finansal kuruluş” sorununu da dolaylı olarak çözmeye yardımcı olacağı ileri sürülmektedir. Bu çalışmada öncelikle küresel ölçekte bilinen yapısal reform girişimlerinin temel özellikleri karşılaştırılmaktadır. Daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların 2002-2012 dönemini kapsayan bir panel veri analizi ile bankacılık faaliyetlerindeki çeşitliliğin karlılık üzerindeki etkileri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılıkta Yapısal Düzenelemler, Türk Bankacılık Sektörü. JEL Kodları: G21, G01, C23.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Burçhan Sakarya
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Burchan Sakarya. A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222. doi:10.5455/ey.35926


Web Style

Burchan Sakarya. A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=170702 [Access: September 30, 2023]. doi:10.5455/ey.35926


AMA (American Medical Association) Style

Burchan Sakarya. A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 199-222. doi:10.5455/ey.35926Vancouver/ICMJE Style

Burchan Sakarya. A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited September 30, 2023]; 27(98): 199-222. doi:10.5455/ey.35926Harvard Style

Burchan Sakarya (2016) A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 199-222. doi:10.5455/ey.35926Turabian Style

Burchan Sakarya. 2016. A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 199-222. doi:10.5455/ey.35926Chicago Style

Burchan Sakarya. "A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 199-222. doi:10.5455/ey.35926MLA (The Modern Language Association) Style

Burchan Sakarya. "A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 199-222. Print. doi:10.5455/ey.35926APA (American Psychological Association) Style

Burchan Sakarya (2016) A Look at the Structural Bank Regulation Initiatives and a Discussion over Turkish Banking Sector through Profitability. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 199-222. doi:10.5455/ey.35926

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]