E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model

wei-bin zhang.

Abstract
The purpose of this study is to deal with a dynamic interdependence between regional economic growth and endogenous environment change. We build a model with any number of regions with wealth and pollutant accumulation over time. The model is based on a two-regional growth model by Zhang (1996) and a multi-country growth model with endogenous environment by Zhang (2014). Wealth accumulation and pollutant changes are endogenous. Amenity is endogenous in the sense that regional amenity are functions of the population and level of pollutants. The economy is built under assumptions of profit maximization, utility maximization, and perfect competition. We describe the dynamics of region national economy with differential equations. We simulated the model with a 3-region model and demonstrated the existence of a stable equilibrium point. Our comparative dynamic analysis provides some important insights.

Key words: multi-region growth; amenity; pollutant accumulation; environmental policy; wealth accumulation. JEL Classification: R11, O18Solow Büyüme Modeli Genişletilerek Bir Bölgesel Çevre Değişimi ve Ekonomik Büyüme Çalışması

Ozet
Bu çalışmanın amacı bölgesel iktisadi büyüme ile içsel çevre değişikliği arasındaki dinamik karşılıklı bağımlılığı ele almaktır. Zaman içinde kirletici ve servet birikimi içeren birçok bölgeden oluşan bir model oluşturulmuştur. Bu model, Zhang (1996)'nın 2 bölgeli modeline ve Zhang (2014)'ün içsel çevresel büyüme içeren çoklu-ülke büyüme modeline dayanmaktadır. Servet birikimi ve kirletici değişimleri içseldir. Model kar ve fayda maksimizasyonları ile tam rekabet varsayımları altında kurulmuştur. Çalışmada J bölgesinin ulusal ekonomi içindeki dinamikleri 2J+2 diferansiyel denklemle tanımlanmaktadır. 3-bölge ile çalışan model simüle edilmiştir ve istikrarlı bir dengenin varlığı gösterilmiştir. Karşılaştırmalı dinamik analiz önemli noktalara işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: çok-bölgeli büyüme, kirletici birikimi, çevresel politika, servet birikimi. JEL Sınıflaması: R11, O18


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by wei-bin zhang
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

wei-bin zhang. A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254. doi:10.5455/ey.35931


Web Style

wei-bin zhang. A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=169843 [Access: January 03, 2024]. doi:10.5455/ey.35931


AMA (American Medical Association) Style

wei-bin zhang. A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 223-254. doi:10.5455/ey.35931Vancouver/ICMJE Style

wei-bin zhang. A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited January 03, 2024]; 27(98): 223-254. doi:10.5455/ey.35931Harvard Style

wei-bin zhang (2016) A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 223-254. doi:10.5455/ey.35931Turabian Style

wei-bin zhang. 2016. A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 223-254. doi:10.5455/ey.35931Chicago Style

wei-bin zhang. "A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 223-254. doi:10.5455/ey.35931MLA (The Modern Language Association) Style

wei-bin zhang. "A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 223-254. Print. doi:10.5455/ey.35931APA (American Psychological Association) Style

wei-bin zhang (2016) A Study of Regional Environmental Change and Economic Growth by Extending Solow’s Growth Model. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 223-254. doi:10.5455/ey.35931

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]