E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration

Alpaslan Akçoraoğlu.

Abstract
This article aims to analyze the causes of external debt crisis in the eurozone within the framework of conventional theories and post-Keynesian macroeconomic theory. The conventional theories employed to explain the crisis of European Monetary Union (EMU) are neo-classical economic theory and classical and modern versions of Optimum Currency Areas (OCA). The strengthening of institutional design of EMU against economic shocks and implementing proper policies to exit from the recession depend on the correct diagnosis of causes of the crisis. This paper argues that modern OCA literature does not have a suitable and sufficient theoretical framework to explain and predict EMU crisis except Krugman specialization hypothesis. However, post-Keynesian economists argue that the major reasons of eurozone crisis are neo-liberal design faults of EMU and neo-liberal policies that weaken aggregate demand generation process through growing inequality in distribution of income.

Key words: Eurozone Crisis, Conventional Theories, Neo-liberalism, Post-Keynesian Theory. JEL Classification: E02, E12, E13, F33, F34.Avrupa Parasal Birliği’nin Krizi, Geleneksel Teoriler ve Avrupa Entegrasyonu’nun Post-Keynesyen Eleştirisi

Ozet
Bu makale avro bölgesi dış borç krizinin nedenlerini bazı geleneksel teorilere ve post-Keynesyen makroiktisat teorisine göre analiz etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Parasal Birliği (European Monetary Union (EMU)) krizinin nedenlerini açıklamakta kullanılan geleneksel teoriler arasında neoklasik iktisat teorisi ile Optimum Para Alanları (OPA) teorisinin klasik ve modern versiyonları bulunmaktadır. EMU’nun kurumsal tasarımının iktisadi şoklara karşı sağlamlaştırılması ve iktisadi durgunluktan çıkış için uygulanacak politikalar krizin nedenlerinin doğru biçimde teşhis edilmesine bağlıdır. Krugman uzmanlaşma hipotezi hariç, modern OPA literatürü’nün EMU krizini açıklamak ve öngörmek için uygun ve yeterli bir teorik çerçeveye sahip olduğu söylenemez. Buna karşın, post-Keynesyen iktisatçılara göre, avro bölgesi krizinin iki temel nedeni şunlardır: EMU’nun hatalı neo-liberal tasarımı ve gelir eşitsizliğinin artmasına neden olarak talep yaratma sürecini zayıflatan neo-liberal politikalar.

Anahtar Kelimeler: Avro Bölgesi Krizi, Geleneksel Teoriler, Neo-liberalizm, Post-Keynesyen Teori. JEL Sınıflaması: E02, E12, E13, F33, F34


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Alpaslan Akçoraoğlu
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

Alpaslan Akcoraoğlu. [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903


Web Style

Alpaslan Akcoraoğlu. [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=171400 [Access: October 01, 2023]. Turkish. doi:10.5455/ey.35903


AMA (American Medical Association) Style

Alpaslan Akcoraoğlu. [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(98): 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903Vancouver/ICMJE Style

Alpaslan Akcoraoğlu. [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim. (2016), [cited October 01, 2023]; 27(98): 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903Harvard Style

Alpaslan Akcoraoğlu (2016) [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903Turabian Style

Alpaslan Akcoraoğlu. 2016. [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903Chicago Style

Alpaslan Akcoraoğlu. "[The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]." Ekonomik Yaklasim 27 (2016), 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903MLA (The Modern Language Association) Style

Alpaslan Akcoraoğlu. "[The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]." Ekonomik Yaklasim 27.98 (2016), 51-85. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.35903APA (American Psychological Association) Style

Alpaslan Akcoraoğlu (2016) [The Crisis of the European Monetary Union, Conventional Theories, and Post-Keynesian Critiques of European Integration]. Ekonomik Yaklasim, 27 (98), 51-85. Turkish. doi:10.5455/ey.35903

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]