E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Original Article 


Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles

Öner ÖZ, Selim ÇAĞATAY, Erhan PİŞKİN.

Abstract
The emergence of significant and long-term economic losses after the global crisis has brought a far-reaching agreement in to the agenda of USA and the EU. If this agreement, planned under the name of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is realized, it will be the largest and most comprehensive bilateral trade agreement in the world, and the common market created by the agreement will reach about one third of the world trade. It is foreseen that TTIP will have significant effects not only on the USA and the EU, but also on third countries through the income/substitution and value chain effects. This study, under the hypothesis that this agreement has entered into force, examines the impact of TTIP on foreign trade of "miscellaneous manufactured articles" sub-industry. The effects of TTIP are revealed by using the panel econometric structural gravity models that allow for counterfactual analysis. The findings pointed out that while there will be a reduction in Turkey's foreign trade with the third group of countries, an increase in foreign trade with the EU, and increase in intra-industry trade with the EU and USA will be realized.

Key words: TTIP Agreement, Structural Gravity Model, Agreement Heterogeneity, Counter-Factual Analysis, Resistance Factors. Jel Codes: F14, F15.Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşmasının Çeşitli Mamul Eşya Endüstrisi Dış Ticaretine Olası Etkileri

Ozet
Global kriz sonrası önemli ve uzun süreli ekonomik kayıpların ortaya çıkması ABD ve AB arasında çok geniş kapsamlı bir anlaşmanın imzalanmasını gündeme getirmiştir. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) adı altında planlanan bu anlaşma gerçekleştiği takdirde dünyadaki en büyük ve kapsamlı ikili ticaret anlaşması olacak ve anlaşmanın yaratacağı ortak pazar, dünya ticaretinin üçte birine sahip olacaktır. TTIP’ın sadece taraf olan ABD ve AB değil, yaratacağı gelir/ikame ve değer zincir etkileriyle üçüncü ülkeler üzerinde de önemli etkiler yaratacağı öngörülmektedir. Çalışma, TTIP’ın yürürlüğe girmiş olduğu hipotezi altında bu anlaşmanın Türkiye’nin “çeşitli mamul eşya” alt-endüstrilerindeki dış ticareti üzerindeki etkiyi incelemektedir. TTIP varlığının etkileri, panel veri ile ekonometrik olarak tahmin edilmiş yapısal çekim modellerinin karşıt-olgusal analizlere izin verecek şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkarılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin üçüncü grup ülkelerle dış ticaretinde bir azalma olacağına işaret ederken, AB ile dış ticaretinde bir artış, AB ve ABD ile olan endüstri-içi ticarette bir artışa işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: TTIP Anlaşması, Yapısal Çekim Modeli, Anlaşma Heterojenliği, Karşıt-Olgusal Analiz, Direnç Faktörleri. Jel Kodları: F14, F15.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Öner ÖZ
Articles by Selim ÇAĞATAY
Articles by Erhan PİŞKİN
on Google
on Google Scholar


How to Cite this Article
Pubmed Style

OZ O, CAĞATAY S, PİŞKİN E. [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011


Web Style

OZ O, CAĞATAY S, PİŞKİN E. [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. https://www.ekonomikyaklasim.org/?mno=96580 [Access: January 05, 2024]. Turkish. doi:10.5455/ey.17011


AMA (American Medical Association) Style

OZ O, CAĞATAY S, PİŞKİN E. [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim. 2019; 30(113): 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011Vancouver/ICMJE Style

OZ O, CAĞATAY S, PİŞKİN E. [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim. (2019), [cited January 05, 2024]; 30(113): 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011Harvard Style

OZ, O., CAĞATAY, . S. & PİŞKİN, . E. (2019) [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011Turabian Style

OZ, Oner, Selim CAĞATAY, and Erhan PİŞKİN. 2019. [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011Chicago Style

OZ, Oner, Selim CAĞATAY, and Erhan PİŞKİN. "[Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]." Ekonomik Yaklasim 30 (2019), 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011MLA (The Modern Language Association) Style

OZ, Oner, Selim CAĞATAY, and Erhan PİŞKİN. "[Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]." Ekonomik Yaklasim 30.113 (2019), 83-127. Print.Turkish. doi:10.5455/ey.17011APA (American Psychological Association) Style

OZ, O., CAĞATAY, . S. & PİŞKİN, . E. (2019) [Possible Foreign Trade Effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Miscellaneous Manufactured Articles]. Ekonomik Yaklasim, 30 (113), 83-127. Turkish. doi:10.5455/ey.17011

Most Viewed Articles
Most Accessed Articles

 • Ulusların Düşüşü - Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri
  Why Nations Fail - The Origins of Power, Prosperity and Poverty [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 65-76
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35517

 • DOSTOYEVSKİ'NİN İKTİSADİ YAKLAŞIMI VE İKTİSADİ AKLIN ELEŞTİRİSİ
  Dostoevsky’s Approach to Economics and Critique of the Economic Man [Turkish]
  Ceyhun GÜRKAN, Mustafa ÖZİŞ
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 99-128
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20004

 • BÜTÇE AÇIKLARININ CARİ İŞLEMLER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Effects of Budget Deficit on Current Account Balance: Analysis of Twin Deficits Hypothesis in Case of Turkey [Turkish]
  Metin BAYRAK; Ömer ESEN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 23-49
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20001

 • TÜRKİYE'DE KAMU SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  An Empirical Analysis on the Relationship between Public Sector Size and Economic Growth in Turkey [Turkish]
  Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(82): 79-98
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20003

 • TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ
  NAIRU Estimation for the Turkish Economy [Turkish]
  Özlem YİĞİT; Atilla GÖKÇE
  Ekonomik Yaklasim. 2012; 23(83): 69-91
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.34098

 • Most Downloaded
  Top Downloaded Articles

 • Küresel Dengesizlikler ve Kriz Tartışması Işığında Cari Denge ve Sermaye Hesabını Anlamak
  Understanding Developments in Current Accounts and Financial Flows in Light of Discussions on Global Imbalances and Recent Crises [Turkish]
  Hasan Cömert, Güney Düzçay
  Ekonomik Yaklasim. 2015; 26(96): 59-90
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.35901

 • TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ
  English Title Not Available [Turkish title: TEKNOLOJi TRANSFERi VE GELiŞMEKTE OLAN ÜLKELERiN REKABET GÜCÜ] [Turkish]
  Refik ÜREYEN, Metin DURGUT, Müfit AKYOS, Oğuz KARAKOÇ
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(47 - Proceedings): 69-92
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10379

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101

 • Uluslararası Finansal Krizler
  English title is not available [Turkish title: Uluslararası Finansal Krizler] [Turkish]
  Veysel Çalışkan
  Ekonomik Yaklasim. 2003; 14(49 - Proceedings): 225-240
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10403

 • XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER
  English Title Not Available [Turkish Title:XVII. YÜZYILDA OSMANLILAR VE MERKANTİLİSTLER] [Turkish]
  Mehmet BULUT
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 23-35
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10334

 • Most Cited Articles
  Most Cited Articles

 • HAYVANSAL GÜDÜLER: İNSAN PSİKOLOJİSİ EKONOMİYİ NASIL YÖNLENDİRİR VE KÜRESEL KAPİTALİZM İÇİN NİÇİN ÖNEMLİDİR?
  Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism [Turkish]
  Gönül DİNÇER
  Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(81): 129-132
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.20020
  Cited : 5522 times [Click to see citing articles]

 • İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, İTHALATIN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-1996)
  THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY (1980-1996) [Turkish]
  Arslan YIĞIDIM, Nezir KÖSE
  Ekonomik Yaklasim. 1997; 8(26): 71-85
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10258
  Cited : 91 times [Click to see citing articles]

 • İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)
  English Title Not Available [Turkish Title:İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ (TÜRKİYE UYGULAMASI)] [Turkish]
  Ahmet ZENGİN
  Ekonomik Yaklasim. 2000; 11(39): 37-67
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10335
  Cited : 89 times [Click to see citing articles]

 • TÜRKİYE\'DE İHRACAT, İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ iLiŞKİLERiN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
  A Time Series Analysis of Export, lmport and Economic Growth Relations in Turkey [Turkish]
  Mustafa ÖZER, Levent ERDOĞAN
  Ekonomik Yaklasim. 2006; 17(60-61): 93-110
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.10619
  Cited : 85 times [Click to see citing articles]

 • Sürdürülebilirlik Üzerine Tarihsel ve Güncel Bir Perspektif
  A Historical and Current Perspective on Sustainability [Turkish]
  Hüseyin Şen, Ayşe Kaya, Barış Alpaslan
  Ekonomik Yaklasim. 2018; 29(107): 1-47
  » Abstract » doi: 10.5455/ey.39101
  Cited : 78 times [Click to see citing articles]