E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2010, Volume: 21, Issue: 74

  Araştırma Makalesi

 1. DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ: 1980–2005 DÖNEMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNDEKİ DEĞİŞİM
  THE WORLD ENERGY CONSUMPTION: CHANGING in ENERGY CONSUMPTION in 1980–2005 PERIOD [Turkish]
  A. Hakan ÇERMİKLİ, Harun ÖZTÜRKLER
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 1-22
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10698

 2. TÜRKİYE İÇİN BİR PARASAL KOŞULLAR GÖSTERGESİ
  AN INDICATOR OF MONETARY CONDITIONS FOR TURKEY [English]
  Ayşe Özden BİRKAN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 23-38
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10699Cited : 2

 3. KAMU BORÇLANMASI KAMU YATIRIMLARINI DIŞLIYOR MU?
  DOES THE PUBLIC INDEBTMENT CROWD OUT THE PUBLIC INVESTMENT? [Turkish]
  Mehmet DURKAYA, Servet CEYLAN, Oktay Orçun BEKEN
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 39-58
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10700Cited : 2

 4. ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI MÜCADELESİ VE ORMAN KANUNU’NUN 2/B DÜZENLEMESİ
  STRUGGLE FOR PROPERTY RIGHTS ON FOREST LAND AND THE SECOND ITEM OF THE FOREST LAW [Turkish]
  Elvan GÜLÖKSÜZ
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 59-86
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10701Cited : 1

 5. ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES VE ‘İKTİSAT İLE ETİK’ İLİŞKİSİ
  ALFRED MARSHALL, JOHN MAYNARD KEYNES AND THE RELATION BETWEEN ‘ECONOMICS AND ETHICS’ [Turkish]
  Merter MERT
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 87-138
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10702

 6. MODERN İLE POSTMODERN PARADİGMANIN CUMHURİYET NOSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
  THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN PARADIGMS ON NOTION OF REPUBLIC [Turkish]
  Ahmet ÖZALP
  Ekonomik Yaklasim. 2010; 21(74): 139-160
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.10703