E-ISSN 2791-9439 | ISSN 1300-1868
 

Ekonomik Yaklasim. Year: 2016, Volume: 27, Issue: 100

  Araştırma Makalesi

 1. ARABULUCULUK KURAMI ÜZERİNE EKONOMİK BİR YAKLAŞIM Eksik bilgi kaynaklı çatışma çözümünde etkin arabuluculuk: taraflı ya da tarafsız?
  AN ECONOMIC APPROACH TO THE THEORY OF MEDIATION Effective mediation for a conflict resolution with incomplete information: Biased or Unbiased? [Turkish]
  Ayça Özdoğan, Başak Yavçan
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 1-39
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35933

 2. Tüketimin Rasyonel Beklentiler - Sürekli Gelir Hipotezinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması
  Testing the Rational Expectations Permanent Income Hypothesis for Developing Countries [Turkish]
  İpek Tekin
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 41-67
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35935

 3. Küresel Finansal Durumun Türkiye’nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri Üzerindeki Etkileri
  The Effects of Global Financial Conditions on Selected Financial Variables of Turkey [English]
  Evrim İmer-Ertunga, Şerife Serap Çakar
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 69-86
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35936

 4. 1990’lardan Bugüne Sermaye Akımlarının Yönetimi İçin Alınan Tedbirler ve Ülke Uygulamaları
  Experiences of Developing Countries on Capital Flow Management Since 1990s [Turkish]
  Zeki Tuğrul Göver
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 87-129
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35937

 5. Para Politikası Şoklarının Etkisi: Asimetrik Etki Tepki Fonksiyonu Yaklaşımı
  The Effects of Monetary Policy Shocks: An Evidence From Asymmetric Impulse Response Functions [Turkish]
  Veli Yılancı, Muhammed Tıraşoğlu, Ayşe Arı
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 131-154
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35938Cited : 1

 6. Ödemeler Bilançosu Tarafından Kısıtlanmış Büyüme Modeli: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama
  The Balance of Payments Constrained Growth Model: An Application to the Turkish Economy [Turkish]
  Filiz Elmas
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 155-176
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35939

 7. Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığına Karşı Dirençli Panel Nedensellik ve Koentegrasyon Testlerine Dayalı Küresel Bir Analiz
  Tourism Development and Economic Growth: A Global Analysis Based on Panel Causality and Co-Integration Tests Robust to Cross-Section Dependency [Turkish]
  Önder Büberkökü
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 177-206
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35940

 8. Türkiye'nin Dış Ticaretinde Yapısal Değişim: GEGS Sektörlerinden Bulgular
  Structural Change in Turkish External Trade: Evidence from BEC Sectors [English]
  Erdal Özmen, Duygu Yolcu Karadam
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 207-221
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35941

 9. Kitap Tanıtımı / Değerlendirmesi

 10. Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?
  The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future [Turkish]
  Erdem Seçilmiş
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 223-235
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35942Cited : 1

 11. Araştırma Makalesi

 12. Türk Tarımında Rekabet Edebilirlik ve Toplam Faktör Verimliliği
  Competitiveness and Total Factor Productivity in Turkish Agriculture [Turkish]
  Ozan Eruygur, Taylan Kıymaz, Mustafa Can Küçüker
  Ekonomik Yaklasim. 2016; 27(100): 237-274
  » Abstract & References » PDF» doi: 10.5455/ey.35960Cited : 2